Nyheter

Fick bygglov av misstag

Ett nybyggt fritidshus på en tomt i Trelleborg fick godkänt från kommunen för både två våningar, garage och bastu. Enda problemet — byggloven borde aldrig ha gått igenom.

Bygget av fritidshuset nära havet utanför Trelleborg har väckt starka reaktioner, särskilt i byggnadsnämnden, enligt Trelleborgs allehanda.

Huset fick först bygglov för 82 kvadratmeter, plus bastubyggnad på 20 kvadratmeter, och har i senare ansökningar fått tillstånd för både utökad byggyta och garage.

Men stadsbyggnadschefen Stefan Ferm säger till Trelleborgs Allehanda att inget av det borde ha godkänts, att ”man i princip bara kunde ersätta den stuga som fanns”, vilket var ett fritidshus på 47 kvadratmeter. Stefan Ferm hänvisar vidare till att ärendet skötts av en enskild tjänsteman, som inte längre jobbar kvar på kontoret.

Stadsbyggnadskontoret har tidigare varit återhållsamma med byggloven i området. Varken nya hus eller stora tillbyggnader har tillåtits, enligt Trelleborgs allehanda.