Fick ny entreprenad utan upphandling

Fick ny entreprenad utan upphandling
Konkurrensverket kräver kommun på 800 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kristianstads kommun har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling i samband med tillbyggnad vid Degeberga reningsverk. Det menar Konkurrensverket som nu kräver att domstol dömer kommunen att betala 800 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Kristianstads kommun upphandlade år 2016 en ombyggnation av det Centrala reningsverket (CRV) i kommunen. Upphandlingen genomfördes i två olika faser. I juni 2017 ingick kommunen ett avtal med NCC för Fas 1 i projektet. 

I projektets senare fas beslutades att lägga till utförandet av en tillbyggnad på 85–120 kvadratmeter i ett annat reningsverk i kommunen, Degeberga reningsverk. Kommunen skrev i januari 2019 kontrakt avseende det projektet direkt med entreprenören som anlitats för arbetet vid CRV, utan föregående annonsering. 

Enligt Konkurrensverket saknades det förutsättningar att genomföra direkttilldelningen och därmed är det fråga om en otillåten direktupphandling.  Det är endast avtalet från 2019 som ligger till grund för ansökan om upphandlingsskadeavgift.

– Uppdrag som rör någonting annat än det som har annonserats kan inte ingå i en tidigare gjord upphandling, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten, i ett pressmeddelande.

Konkurrensverket kräver nu att Förvaltningsrätten i Malmö ska döma Kristianstads kommun att betala 800 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att kommunen brutit mot lagen om upphandling inom försörjningssektorn, LUF.

– Otillåtna direktupphandlingar är allvarliga överträdelser av upphandlingsreglerna. Vi prioriterar denna typ av lagöverträdelser i vår tillsyn av hur upphandlingsreglerna följs.

Relaterade artiklar

NCC anmäler kommun för otillåten upphandling
Upplever otillåten konkurrens inom solceller och laddstolpar
Ny rapport: konkurrensbrist orsak till högre byggmaterialpriser
Frångick upphandlingsregler – kan få böta sju miljoner