Nordbygg

FILM: En minut om EPD:er

En EPD, miljövarudeklaration, anger information om en produkts miljöpåverkan under hela livscykeln. 


– Man har nytta av en sådan när man ska klimatdeklarera eller certifiera en byggnad eller göra en livscykelanalys, säger armina Nilsson, tf hållbarhetschef på Saint-Gobain Sverige. 
Hon förklarar även, i filmen nedan, hur det går till att ta fram en EPD.