Nordbygg

Film: En minut om sjunkande byggmaterialpriser

Jenny Svärd, vd för Byggmaterialindustrierna.
Jenny Svärd, vd för Byggmaterialindustrierna.

Under pandemin möttes marknaden av markant höjda byggmaterialpriser. 2023 har priskurvan än så länge visat på en sjunkande trend. Det berättar Jenny Svärd, vd för Byggmaterialindustrierna.

Byggmaterialpriserna har stigit sedan inledningen av pandemin, och bara under senaste året fortsatte de att öka från januari till december med 14 procent enligt Byggkostnadsindex från SCB. 

– Prisökningen orsakades till stor del av pandemin och svårigheter med leveranser av insatsmaterial och ut till kunderna. Det är glädjande att nu se positiva tecken på att vi är på väg ut ur den värsta logistiska krisen. Det märks inte minst genom att vi under hösten och vintern har börjat se tecken på sjunkande priser för flera material. Förhoppningen är nu att vi skall kunna se en mer normal marknadssituation under 2023, säger Jenny Svärd, vd för Byggmaterialindustrierna.

Osäkerhetsfaktorer kvarstår

Stål, trä och betong har genomgått de största prisuppgångarna, men är nu de material där priserna sjunker som mest. Men Jenny Svärd vill höja ett varningens finger för att dra för långtgående slutsatser baserade på marknadstendenserna just nu: 

– Det finns omständigheter som kan hindra byggmaterialprisernas fortsatta nedgång. Den nuvarande världsmarknaden, höga energipriser och den stigande inflationen är tre stora faktorer som kan stå i vägen, menar Svärd. 

Bygg samlas kring materialkunskap på Stockholmsmässan

Priserna och ökade hållbarhetskrav har lett till att allt fler söker kunskap kring hur byggmaterialbranschen utvecklar sig, samt hur byggmaterial kan återanvändas i större utsträckning för en fungerande livscykel.

– Detta intresse har mynnat ut i att vi på Stockholmsmässan bestämt oss för att tillsammans med Byggmaterialindustrierna lansera ett nytt forum som sätter fokus på byggmaterialens förutsättningar. Vi bjuder nu in hela samhällsbyggnadssektorn till Byggmaterialdagen den 28 november på Stockholmsmässan, berättar Lina Hann, projektledare för Nordbygg.

Byggmaterialdagen är en förlängning av samarbetet mellan Byggmaterialindustrierna och Nordbygg.