Nyheter

FILM: Har du en smart innovationsidé?

Har du en innovationsidé? Då finns möjligheten att söka statligt forskningsmedel och få upp till 300 000 kronor i bidrag.

Innovationsidén är en ny utlysning inom Smart Bult Environment, och den omfattar korta, snabba projekt i tidiga skeden. Små och medelstora företag och kommuner har möjlighet att få max 300 000 kronor i bidrag för sitt projekt.

Det går även att få hjälp med ansökan.

– Vi har utvecklat en supportfunktion för coachning för dem som inte är vana att ansöka om statliga forskningsmedel, berättar Anna land, programansvarig på IQ Samhällsbyggnad.