Nyheter

Fimpa eller flytta

När Väsbyhem bygger nya lägenheter är bara ickerökare välkomna. De som bryter mot rökförbudet riskerar vräkning.

Väsbyhem ska bygga 72 nya lägenheter i området Brunnby Park i Upplands Väsby. Det första av tre planerade punkthus ska vara inflyttningsklart den 1 oktober i år. Hyresgästerna som då flyttar in får teckna kontrakt på villkor att de inte kommer röka i lägenheten, på balkongen eller i den närmsta omgivningen. Samma regler kommer att gälla för de boendes gäster.

— Det är ett utbrett problem att vissa hyresgäster röker på balkongen, vilket stör grannarna. Vi har försökt, men inte lyckats, lösa detta med allmänna hänsynsregler. Ofta leder frågan till en konflikt bland de boende. Nu väljer vi att pröva en ny lösning där vi erbjuder rökfritt boende, säger Ulf Dohnhammar, vd för Väsbyhem.

Kravet på rökfrihet skrivs in i kontrakter. Om hyresgästen bryter kontraktet så kan det bli aktuellt med vräkning.

— I första hand ska vi naturligtvis försöka lösa det hela genom att föra en dialog med den som bryter mot rökreglerna. Men vi utesluter inte att det kan bli aktuellt med avhysning om det inte går att komma överens, säger Ulf Dohnhammar.

De sex våningar höga husen ska bli energisnåla och helt byggas i trä. Lindbäcks Bygg AB ansvarar för bygget som är värt cirka 72 miljoner kronor.

Med hjälp av värmeåtervinning och en väl isolerad huskonstruktion ska husens energiförbrukning inte hamna över 75 kWh per kvadratmeter och år.

— De här lågenergihusen är en miljömässig satsning från vår sida och därför kändes det naturligt för oss att välja att bygga i trä, då det ger en ganska liten miljöpåverkan även i själva byggfasen, säger Ulf Dohnhammar.