Nyheter

Finalisterna till Håll Nollans arbetsmiljöpris

Ulrika Dolietis, vd på Håll Nollan. Foto Ylva Sundgren

Från början var de 22 nominerade, nu har tre finalister till Håll Nollans årliga arbetsmiljöpris utsetts. Alla har på olika sätt framgångsrikt jobbat med att förändra beteenden och kulturer på sina arbetsplatser för att höja säkerheten och undvika olyckor.  

Håll Nollans arbetsmiljöpris har delats ut sedan 2019 till ett team som genom engagemang, samverkan och driv främjat säkerheten inom byggbranschen.

– Jag är glad över allt det arbete som pågår i branschen för en bättre arbetsmiljö. Alla nomineringar vi har fått in har varit väldigt bra på olika sätt och det har varit ett kul men tufft arbete att utse de tre finalisterna. Det är tre värdiga finalistteam som visar att det finns flera sätt att driva arbetsmiljöarbetet framåt. Vi har Epic med projektperspektivet, Ellevio med ett strategiskt perspektiv och Peab som visar på perspektivet med ett stödjande specialistteam, säger Ulrika Dolietis, vd på Håll Nollan.

FINALIST 1

– Arbetsmiljö och välbefinnande är en grundplåt för ett lyckat projekt, säger Johan Andersson, produktionschef på Skanskas projekt Epic i Malmö, där man jobbat hårt med beteendeförändringar och en gemensam målbild om att skapa säkrast möjliga arbetsplats, fri från olyckor och där man klarat 100 000 arbetade timmar utan en enda olycka.

Epic är ett projekt med två kontorshus på totalt 12 500 kvadratmeter och sex våningar som uppförts centralt i Malmö under en byggtid på 24 månader. Det är också det första projektet i Norden att certifieras enligt ”Well”, där fokus ligger på hälsa och välbefinnande för slutanvändaren, men där Skanska också tagit fasta på det under produktionsfasen.

– Bland annat har vi haft yoga och andra träningstillfällen på kontoret och vid något tillfälle hade vi föreläsning om hälsosam kost. Men vi har också försökt använda Well som utgångspunkt vid arbetsberedningar för att få personerna som ska utföra jobbet att tänka till en extra gång, säger Johan Andersson.

Skanska jobbar med ”de mjuka värdena” under namnet IFE, Injury Free Environment, som handlar om att skapa en kultur där alla förstår sin rätt och sitt ansvar att säga till om något känns fel – vilket i slutänden innebär att alla kommer hem hela och friska efter en arbetsdag.

Att jobba aktivt med detta för dessutom med sig så mycket mer för projektet, menar Johan Andersson.

– Det ger en bra ekonomi i projektet och ordning och reda på arbetsplatsen, säger han. Erfarenheter från Epic tar Johan och de övriga i teamet med sig till nya arbetsplatser och projekt, de hoppas också att andra ska inspireras av deras arbete att jobba med säkerhet och välbefinnande.

  

FINALIST 2

Elnätsbolaget Ellevio är nominerade för andra gången och den andra av de tre finalisterna i år. I motiveringen lyfter juryn fram Ellevio som ett praktexempel för hur en beställare ska vara. Efter en tragisk dödsolycka 2016 sjösatte Ellevio ett omfattande säkerhetsprogram, både för att vända den negativa olyckstrenden men också för att som beställare ta möjligheten att visa om omtanke om all personal på arbetsplatserna, såväl egna anställda som entreprenörer. Programmet startade 2017 och löpte under fyra år.   

– Vi började med ett grundligt förarbete där vi rannsakade oss noga för att kartlägga vad det var vi behövde jobba med, säger Jasmina Insanic, EHS-specialist på Ellevio.

En tvärfunktionell arbetsgrupp tillsattes, där alla arbetade mot samma mål med stöd från ledningsgruppen och styrelsen. 

– Mycket har handlat om att förändra beteenden, skapa samverkan inom Ellevio samt med våra partners och att även stötta entreprenörerna i att jobba med ”beteendebaserad säkerhet” i sin organisation, förklarar Jasmina Insanic.

Säkerhetstänk vägs noga in redan i anbudsförfarandet och kommer till och med att vara en viktig del i kommande upphandlingar som Ellevio gör. Entreprenörer som arbetar bra med arbetsmiljöarbete ska få möjlighet att premieras. 

– Jag är stolt över att vi orkade hålla ut. Att skapa sådana här förändringar tar tid och kräver både tålamod och långsiktighet, men när man ser resultatet av det så inser man att det är värt det. Samtidigt fortsätter utvecklingen av vårt säkerhetsarbete hela tiden – för all framtid, säger Jasmina Insanic.

FINALIST 3

Den tredje och sista finalisten är Peabs specialinrättade team för trafikanordningar (TA) som stöttar hela Peabs verksamhet med kunskap och kompetens kring säkra trafikanordningar. 

– Det är oftast platschefen som får trafikanordningarna på sitt bord och man har historiskt jobbat projektvis med detta. Genom att vi kopplas in kan vi ta med oss arbetssätt och erfarenheter över projektgränserna och hjälpa till med vår kompetens för att göra arbetsplatserna längs vägarna säkra. Ibland hjälper vi till redan i upphandlingsarbetet, säger Anncatrin Elversson, TA-chef på Peab. 

För att höja kompetensen inom området ytterligare har de tagit över utbildningarna i Arbete på väg från externa utbildare. Förra året utbildades 600 personer, i år hoppas man utbilda ytterligare 1 000 medarbetare. 

TA-teamet är tillgängliga för hela Peabs organisation och får ta emot samtal från såväl platschefer som yrkesarbetare. Teamet är också ute och gör egenkontroller på arbetsplatser och följer upp så att lagkrav och kontraktsförutsättningar efterlevs och kan även ge förbättringsförslag direkt på plats till de som är involverade i det praktiska arbetet. 

– Vi har fått mycket positiv respons, många tycker att det är skönt att ha oss att bolla med. Det är många regler att ta hänsyn till och det är lätt att göra fel. Varje arbetsplats är unik och regelverken upplevs ofta ganska fyrkantiga. Vi har lyckats ta ner antalet allvarliga arbetsmiljörisker och dessutom ökat rapporteringen av risker och tillbud, vilket gör att vi förbättrar våra möjligheter att sätta in rätt åtgärder i tid, säger Anncatrin Elversson.  

Vem av de tre finalisterna som tar hem priset i år avgörs den 25 mars.

Text: Ann-Louise Larsson