Nyheter

”Finansieringen inte längre en flaskhals”

— Bankerna har blivit mer välvilliga de senaste tio dagarna. Det sade Johan Skoglund, VD på JM under företagets tredje kvartalsrapport på måndagen. — Finansieringen är därför inte längre samma flaskhals som tidigare, tillade han.

JM hade mer att glädja sig åt under sin presentation. Nästan 2 400 bostäder såldes mellan januari och september jämfört med cirka 1 600 under samma period förra året. Bäst går det för JM i Stockholm, Uppsala, Lund och Malmö.

— Det är universitetsstäderna som går bra. Här har man inte drabbats lika hårt av konjunkturnedgången, sade Johan Skoglund.

Samtidigt går det inte lika bra i de övriga Nordiska länderna. Från januari till september minskade intäkterna med 47 procent jämfört med 2008. Visserligen ser JM ett ökat intresse i Norge men Danmark och Finland är fortfarande svaga kort.

— Vi är inte nöjda med detta. Men vi kan faktiskt se en stabilisering i Danmark nu, och vi jobbar på att förbättra resultaten. Vi har nya chefer här som framgångsrikt suttit i Stockholm tidigare, sade Johan Skoglund.

Totalt sett minskade intäkterna med 33 procent för JM under perioden, och Johan Skoglund påpekade att den finansiella krisen inte är över för företagets del.

— Även om det går lättare med finansieringen och försäljningen av bostäderna går bra så vågar vi inte satsa fullt ut. Det kan till exempel handla om att vi generellt sett bygger mindre etapper nu jämfört med för 1,5 år sedan, sade han.