Nyheter

”Finansieringen <br></br> har kommit tillbaka”

Minskad personalstyrka, ledningsgrupp – och mindre lägenheter. <br></br> — En av våra stora styrkor är att vi kan anpassa oss efter marknaden, säger JM:s koncernchef Johan Skoglund när han kommenterar rapporten för fjärde kvartalet.

Nedskrivningar tyngde JM:s resultat för fjärde kvartalet. Men Johan Skoglund försökte på onsdagen ge analytiker och media en ljusare bild av bolaget och förutsättningarna.
— Vi är nöjda med den försäljning vi hade under fjärde kvartalet, säger Johan Skoglund och talade om en väldigt stark balansräkning och bra byggrättsportfölj.

— Även om det varit en sämre marknad har det aldrig stått still, utom Köpenhamn och i stor-Göteborg. Vi har fortsatt att sälja och starta projekt på alla andra marknader.

Nu anpassas verksamheten och bostäderna.
— Det finns ett antal bostäder som vi nu ser över, ritar om och anpassar efter en ny marknad.

JM har sedan tidigare krav på att mellan 30 och 50 procent av bostäderna ska har bokats för att de ska sätta igång ett projekt. Kravet finns kvar men bolaget räknar med lägre marginaler.
— Vi räknar med 10-15 procent lägre priser och lägre marginal, säger Johan Skoglund.

Under januari och februari har det varit rekordmycket folk på visningarna, men det har ännu inte synts i form av bokningar. JM är tunga på bostadsrätter — och så kommer det att förbli även om de försöker bredda sig.

— Vi kommer att försöka hitta fler hyresrättsaffärer och har även byggt en del äldreboenden. Men bostadsrätter kommer även i fortsättningen att vara kärnan i JM, annars kommer vi att tappa kompetens på det området.

Bankerna har pekats ut som byggherrarnas största problem. Men Johan Skoglund ser en vändning.
— Nu tycker vi att finansieringen kommit tillbaka. Vi har nyligen fått med två stora banker som finansierat stora projekt. Så finansiering är inte ett lika stort problem som tidigare. Men läget har inte normaliserats.

JMs koncernledning har krympt från elva till nio personer och består från och med i dag av:

Johan Skoglund, vd

Koncernstaber:
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi-, Finans och IR
Urban Lilja, Juridik och Exploatering
Helene Hasselskog, Personal
Lennart Henriz, Verksamhetsutveckling
Zdravko Markovski, Marknadskommunikation och Affärsutveckling
Sören Bergström, Inköp

Affärsenheter:
Zdravko Markovski, JM Bostad Stockholm
Sören Bergström, JM Bostad Riks
Anette Frumerie, JM Produktion och JM Utland (affärssegment)
Thor Olaf Askjer, JM Norge