Nyheter

Finansoron fördröjer solcellssatsningar

Regeringen förbereder nya stödpengar, men glappet på sex månader slår hårt mot solcellsföretagen. Den kärva lånemarknaden bidrar till att solcellsinvesteringarna fördröjs.

Återinförandet av solcellsstödet som ska ske till sommaren är viktigt för att få fart på den inhemska marknaden för solceller. Den har i princip har legat död sedan årsskiftet då det förra stödet upphörde.

— De flesta företag i branschen verkar kunna överleva, men det är klart att det är tufft när det inte går att räkna med en enda beställning under närmare ett halvår, säger Petter Sjöström på solcellsleverantören Switchpower.

För solcellsföretagen gäller att kunna övervintra under mellanperioden – kunderna väntar av naturliga skäl till dess att det nya stödet börjar gälla.
— Om man från politiska håll vill ha en levande solenergibransch i Sverige kan det fortsättningsvis inte gå till så här, säger Petter Sjöström.

Han tror dock att såväl branschen som politikerna kommer att bättre framförhållning när det nya stödet slutar gälla om tre år.

Eric Jaremalm, vice vd på solcellstillverkaren Midsummer i Järfälla, påpekar att hur snabbt solenergimarknaden kommer att fortsätta växa beror på den fortsatta tillgången på kapital.

— Det är svårare i dessa tider att få banklån. Samtidigt så verkar energibranschen ligga bra till jämfört med andra branscher, säger han.

Solcellsföretagen påverkas dessutom indirekt av den iskalla finansmarknaden genom att deras kunder har svårare att få lån för att finansiera nya solcellsanläggningar.

— Det är trögare att komma igång nu. Det är en hel del projekt där kunderna avvaktar just på grund av osäkerheten kring finansieringen, säger Michael Cederborg, vd för solpanelstillverkaren Gällivare Photovoltaic, GPV.