Nyheter

Finansregler hotar Citybanan

Finansieringen av Sveriges största byggprojekt är hotad. Kommunerna i Mälardals- och Östergötlandsregionerna vägrar nämligen att gå med på de tuffa avskrivningsregler för Citybanan i Stockholm som regeringen föreslagit.

Ett 50-tal kommuner och landsting i fem län runt om Stockholms län ska svara för 2 miljarder av Citybanans totalt beräknade kostnad på 16 miljarder. I höst ska kommunerna ta beslut om medfinansieringen av det statliga byggprojektet.

Men i brev till statssekreteraren Leif Zetterberg på näringsdepartementet går landstingsrådet i Uppsala Erik Weiman (m), som är ordförande i ”Förhandlingsdelegationen för Citybanans medfinansiering, till attack mot avskrivningsreglerna som regeringen presenterade i somras i en proposition.

— Det här är väldigt viktigt för oss eftersom det stakar ut vilka principer som ska gälla för kommunal medfinansiering av statliga byggprojekt framöver. Då måste vi ha spelregler som är attraktiva för kommunerna, säger Erik Weiman till Ny Teknik.

Han uppger att man i de berörda kommunerna inte kommer att godkänna avtalet om inte reglerna för att skriva av kostnaden för Citybanan ändras.
— Det finns en stor vilja att genomföra projektet ute i kommunerna men vi menar givetvis att den överenskommelse vi ingått med regeringen om avskrivning ska hållas, säger Erik Weiman.

Regeringen vill att kommunerna ska skriva av kostnaderna på 15 år. Men kommunernas förhandlingsdelegation vill i stället skriva av dem under den samlade nyttjandeperioden — alltså under hela Citybanans beräknade livslängd på dryga 100 år.

— Vi menar också att man i det här och liknande fall inte ska följa regeln att avskrivningarna ska börja samma år som kommunerna fattar investeringsbesluten. De bör i stället börja då man börjar använda Citybanan, säger Erik Weiman.

Tre av länen: Uppsala, Västmanland och Södermanland, ska bidra med 600 miljoner kronor var, eller 1, 8 miljarder och övriga berörda kommuner med 200 miljoner kronor.

I exempelvis Västmanland fördelas kostnaderna för tågtunneln så att landstinget svarar för 300 miljoner och kommunerna för 300 miljoner. Bland annat ska Västerås kommun själva finansiera tågbanan med 100 miljoner kronor.

Pengarna ska inte erläggas förrän under åren 2013-2017, men kostnaderna kan alltså komma att belasta kommunerna redan nu.

Förhandlingsdelegationen uppmanar också kommunerna att villkora besluten i respektive fullmäktige så att de bara gäller i de fall de mer generösa avskrivningsreglerna kommer att gälla.
— Jag är dock övertygad om att vi ska hitta en bra lösning tillsammans med regeringen, säger Erik Weiman förhoppningsfullt.

Frågan om formerna för den regionala medfinansieringen ligger på riksdagens bord. Ärendet behandlas i finansutskottet den 13 oktober och beslutet planeras att tas i kammaren den 4 november.

Överenskommelsen om Citybanans finansiering och om en samlad trafiklösning för Stockholm samt kringregioner togs fram med hjälp av statens förhandlingsman Carl Cedershiöld och lämnades till regeringen i december 2007.

Monica Kleja / Ny Teknik

Läs fler nyheter på www.nyteknik.se