Nyheter

Finansutskottet säger ja till amorteringskravet

Finansutskottet har nu sagt ja till amorteringskravet. Bildkollage: Isak Andersson

Finansutskottet har sagt ja och föreslår att riksdagen också säger ja till regeringens förslag om amorteringskrav på nya bolån.
Enligt planerna börjar de nya reglerna användas den 1 juni 2016.

Förslaget innebär att banker och andra kreditinstitut som lämnar bolån till privatpersoner ska ha regler för återbetalning och tanken är att det ska motverka alltför höga skulder hos hushållen.
Amorteringskravet kommer bara att gälla nya bolån, det gäller inte retroaktivt.

Ett syfte med förslaget är att minska risken för negativa effekter på den svenska ekonomin om bostadspriserna skulle sjunka eller räntorna öka.

Den som tar lån för att köpa en nyproducerad bostad kommer att kunna slippa amorteringskravet under fem år.
Detta undantag har införts för att förhindra att nyproduktionen av bostäder minskar.

Man ska också kunna få undantag från amorteringskravet om man drabbas av till exempel arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa eller att en närstående dör.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i så kallade föreskrifter bestämma hur amorteringskravet ska utformas i detalj.

Lagändringen börjar gälla den 1 maj 2016 och enligt planerna kommer de nya föreskrifterna att börja användas den 1 juni.
23 mars tas ärendet upp i riksdagen.