Nyheter

Finnes: 340 miljoner för grönt byggande

Nu ska regeringen pytsa ut de utlovande 340 miljonerna för hållbara städer. Projekt med låga klimatutsläpp har störst chans att få pengar.

Under torsdagen gick det officiella startskottet för regeringens satsning på hållbara städer. Nu är det möjligt att söka de 340 miljoner kronor som regeringen under 2009 och 2010 ska satsa på landets främsta spjutspetsprojekt inom hållbart byggande.

— Vi behöver hållbara städer i Sverige och att samtidigt mobilisera för att vinna exportmarknader i den klimatomställning som ska göras i hela världen. Tanken är de här satsningarna ska bli skyltfönster för svensk miljöteknik, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Delegationen för hållbara städer, ledd av Peter Örn, ska dela ut pengarna. Bedömningarna av vilka projekt som ska få sina förhoppningar infriade görs av Boverket.

— Vi vill ge stöd till ett fåtal större projekt för att verkligen få ut största möjliga effekt av satsningen. Vi har framgångsrika satsningar som Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen, men nu behöver vi ta nästa steg, säger Andreas Carlgren.

Satsningarna ska handla om ny- eller ombyggnadsåtgärder med positiva miljöeffekter med avseende på energi, vatten, avfall eller transporter. Viktigast är dock att projekten leder till minskade utsläpp av växthusgaser. När likvärdiga projekt bedöms kommer de åtgärder som leder till den största klimateffekten att få pengar.

Fakta / 340 miljoner kronor i potten

140 miljoner kronor delas ut i år och 200 miljoner under 2010.

Ansökningarna för årets pengar måste vara inne senast den 1 juni 2009.

Senast i september kommer de som har möjlighet att få pengar uppmanas lämna in en fördjupad ansökan. I december kommer det definitiva beslutet om vilka som får pengar.

Pengar ges till icke påbörjade projekt som måste vara avslutade 2014. Stödet är max trettio procent av den merkostnad som miljösatsningen innebär jämfört med ett vanligt byggprojekt.