Cementa

”Finns goda grunder att meddela tillstånd”

Cementas anläggning i Slite. Foto: Henrik Ekberg

På torsdagen avslutade Mark- och miljödomstolen huvudförhandlingen om Cementas korta tillståndsansökan. Enligt Cementa finns det goda grunder att meddela tillstånd den 13 december.  

Huvudförhandlingarna som påbörjades i måndags och avslutades på torsdagen gäller ett fyraårigt täkttillstånd i Slite på Gotland. En knäckfråga under förhandlingen har varit utredningen av verksamhetens påverkan på vatten samt naturvärden i de närliggande Natura 2000-områdena. Cementa anser att ansökan uppfyller de högt ställda utredningskrav som följer av miljölagstiftningen. 

‒ Vi är nöjda med förhandlingen och de välgrundade frågor som domstolen ställt under processens gång till både oss och motparterna. Vi har fått möjlighet att visa att vi kan fortsätta bedriva verksamheten med god lokalhänsyn och utan att äventyra vattenförsörjningen eller den biologiska mångfalden, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige (tidigare HeidelbergCement). 

”Ett tillstånd är nödvändigt”

Domen kommer att meddelas den 13 december. 

‒ Vi menar att det finns goda grunder att meddela tillstånd då ansökan och slutsatserna är baserade på unikt omfattande undersökningar över ett mycket stort område. Ett tillstånd är nödvändigt för att vi ska kunna upprätthålla verksamheten och trygga cementförsörjningen. Men det skulle också ge oss förutsättningar att blicka framåt och arbeta för att få ett längre tillstånd på plats. Det i sin tur är grunden till att säkra en robust cementförsörjning i Sverige över tid och för att vi ska kunna fortsätta det klimatomställningsprojekt vi inlett, säger Karin Comstedt Webb. 

Längre tillståndsansökan

Cementa bedömer att Slitefabriken kan leverera enligt sin ordinarie plan fram till sommaren 2023 även utan ett nytt tillstånd, därefter är situationen oviss. 

Cementa arbetar samtidigt med att ta fram ett längre tillstånd som ska gälla i upp till 30 år. Denna ansökan planeras att lämnas in under våren 2023.