Nyheter

Finsk storsatsning lockar svenska byggföretag

En ny klimatneutral stadsdel ska byggas utanför Helsingfors. Svensk bygg- och miljöteknik efterfrågas när Finlands mest ambitiösa miljöbygge hittills ska ta form.

På torsdag bjuds svenska företag in för att ta del av Finlands hittills största satsning på klimatsmart byggande. Fem mil öster om Helsingfors ska det nya bostadsområdet Skaftkärr ta form i utkanten av staden Borgå.

6 000 invånare ska få plats i det som förväntas bli ett internationellt pionjärområde för energieffektivt byggande och energisnålt boende. Tanken är att erfarenheterna från Skaftkärr ska användas vid framtida byggande i Finland.

– Det är första gången som vi bygger en stadsdel där vi tar ett helhetsgrepp på området ur energiperspektiv, säger Fredrick von Schoultz, vd för utvecklingsbolaget Posintra AB.

Målsättningen är att den 400 hektar stora stadsdelen ska vara koldioxidneutral. Satsningar på plusenergihus, klimateffektiv fjärrvärmeproduktion samt trä som konstruktionsmaterial ska pressa ner koldioxidutsläppen. De ansvariga för projektet välkomnar svenska företag att bidra med lösningar till den planerade storsatsningen.

– Vi har lagt ribban högt och kommer att behöva ta in expertis från andra länder. Då är det ganska naturligt att titta på Sverige som ligger precis intill oss och där ni har gjort en hel del inom energisnålt byggande, säger Fredrick von Schoultz.

På torsdag bjuds svenska företag inom miljöteknik, passivhusbyggande och energieffektivisering över till Helsingfors för att med hjälp av Exportrådet få ta del av det finska projektet.

– Tanken är att föra samman svenska bygg- och miljöteknikföretag med de finska huvudaktörerna för den här satsningen, säger Anna Hellerstedt, handelssekreterare på Exportrådets kontor i Finland.

Uppemot en trettio deltagare från drygt 20 svenska företag förväntas delta på torsdag. Bland dessa finns bland annat avfallsföretaget Envac samt konsultföretaget Scandinavian Energy Efficiency Company, SEEC.

Byggstarten är planerad till 2010.

– Under mötet kommer företagen att informeras om de hålltider som är relevanta om de är intresserade av att delta i satsningen, säger Anna Hellerstedt vars uppdrag är att hitta nya affärsmöjligheter för svenska företag i Finland.

Gemensamt projekt

Den nya stadsdelen Skaftkärr är ett gemensamt projekt mellan Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, Borgå stad, Borgå Energi och utvecklingsbolaget Posintra.