Nyheter

Finska Lehto Group startar verksamhet i Sverige

Det finska börsnoterade byggbolaget Lehto Group har tecknat ett avtal med fyra svenska minoritetsägare om att etablera ett dotterbolag i Sverige. Bolagets namn är Lehto Sverige AB. 

Lehto Group äger 88 % av aktiekapitalet i bolaget och fyra svenska minoritetsägare totalt 12 %. Minoritetsaktieägarna tillsätter ledande befattningshavare med lång erfarenhet av den svenska byggmarknaden, framför allt av bostadsbyggande i Stockholmsregionen.

Lehto Group är ett av Finlands snabbast växande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Företagets verksamhet bygger på en ekonomisk styrd affärsmodell där de viktigaste faktorerna är kostnadsmedveten design, prefabricerade och standardiserade lösningar som byggs i gruppens egna fabriker som förbättrar kvaliteten i konstruktionen samt påskyndar färdigställandet av byggnationen.

”Detta är det första steget i vår strategi gällande internationalisering utanför Finlands gränser. Bostadsbyggandet i Sverige är dock ganska lik det i Finland och vi tror att vi kan skala vår ekonomistyrda byggmodell på den svenska marknaden ett projekt i taget ”, säger Lehto Sverige VD Tapio Kuittinen, i ett pressmeddelande.

Lehto Sverige kommer att erbjuda den svenska marknaden byggnation av bostäder, kommersiella lokaler och samhällsbyggnader (vårdhem, skolor och daghem) med sitt ekonomistyrda byggande i hela Sverige, men initialt främst i Stockholmsområdet. 

Lehto Sverige kommer att starta sitt första bostadsprojekt i Märsta norr om Stockholm i början av år 2018. Projektet, som väntar på planbesked, omfattar ca 70 lägenheter och produktionen kommer att äga rum under åren 2018 och 2019.

Bolaget kommer initialt att sysselsätta sju anställda och företagets lokaler finns på Gärdet i Stockholm.