Nyheter

Finskt energibesök <br></br> i Göteborg

De finska aktörerna som vill bygga den klimatneutrala stadsdelen i Borgå utanför Helsingfors är intresserade av svenska passivhus. Nyfikenheten förde dem till Göteborg.

I mitten av mars bjöds representanter för svenska bygg- och energiföretag till Helsingfors för att visa upp svenska framsteg inom energisnålt byggande. Inbjudan kom från Borgå stad som beslutat att bygga en ny klimatneutral stadsdel, Skaftkärr. Där ska 6 000 invånare kunna bo i det som förväntas bli ett internationellt pionjärområde för energieffektivt byggande och energisnålt boende. Byggstarten är planerad till 2010.

De ansvariga på utvecklingsföretaget Posintra som leder arbetet har flaggat för att de gärna vill knyta svenska affärskontakter för att förverkliga planerna. Mötet i mars har nu följts upp av en studieresa till Västkusten, arrangerat av konsultföretaget IMCG i Göteborg på begäran av Borgå stad.

— De ville komma hit och studera energisnålt byggande i Sverige. Då var det naturligt att bjuda över dem till Göteborg då vi har många passivhusexempel på Västkusten, säger Jonas Norrmann på IMCG.

Representanter från Borgå stad, Borgå Energi, miljödepartementet samt Posintra kom till Göteborg den 11 maj. Där fick de bland annat studera passivhuskomplexet Hamnhuset vid Norra Älvstranden och träffa företrädare för Göteborg stad, Älvstranden utveckling, branschorganisationen Energieffektiviseringsföretagen (EEF) samt en handfull företag.

— Vi hoppas naturligtvis att detta leder vidare till konkreta affärer och utvecklingsmöjligheter. Vi pratade om att söka medel för ett europeiskt samarbetsprojekt kring energisnålt byggande, säger Jonas Norrmann.

Efter besöket i Göteborg ska den finska delegationen åka vidare till Freiburg och London för att presentera projektet och söka affärskontakter inför storsatsningen i Borgå.