Finskt sisu ska lösa bostadskrisen

Finskt sisu ska lösa bostadskrisen
ALMEDALEN. NCC blickar österut. Vill ge fler svenskar tak över huvudet med finsk markmodell.
Det byggs hälften så många bostäder som behövs i Sverige. Nu presenterar NCC ett finskt recept för att ge fler svenskar tak över huvudet.

Det är ingen nyhet att bostadsbristen är ett stort problem i Sverige – framförallt i storstäder och på studentorter. Regeringen har tillsatt en rad utredningar för att lösa problemet och snabba upp processerna. Men enligt NCC räcker det inte.

– Vi måste göra något nu, annars kommer vi att få en riktig kris där vi redan i dag har ett stort problem, säger företagets vd Peter Wågström.

Han efterfrågar en nationell strategi för svensk bostadsförsörjning och vill se ett långsiktigt politiskt samarbete över blockgränserna.

Som stor aktör i Finland har NCC sett exempel på hur tillgången på bostäder kan säkras.

– I Finland har man kraftsamlat för att säkra bostadsförsörjningen. Det behöver vi göra även här. Dagens bostadsbrist är ett resultat av ett bostadsbyggande som under många år varit alltför lågt.

NCC föreslår att den kommunala markhanteringen ska reformeras utifrån finska HITAS-modellen. Den går ut på att kommunerna fokuserar på kvalitet och bostadskostnad i stället för att maximera priset på marken. På så sätt kan kommunerna driva på bostadsmarknadens utveckling och samtidigt hålla priserna för bostäder nere.

En annan ingrediens som NCC vill se i den nationella strategin är att planförfarandet förenklas enligt tysk bygglagstiftning – något som regeringen redan börjat titta på efter en utredning av Plan- och bygglagen som presenterades i maj.

NCC vill samtidigt begränsa tiden för överklaganden hos Länsstyrelsen och ersätta kommunala särkrav med skärpta enhetliga krav. De efterfrågar också tuffare nationella energikrav som gäller för hela Norden.

Marie Bergström
[email protected]

Relaterade artiklar

Tecknar kontrakt på bygget av ny sporthall i Arvidsjaur
Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”
Lyra godkänd – men kommunen hävdar byggfel