Flemingsberg får 500 nya studentlägenheter

Flemingsberg får 500 nya studentlägenheter
Genom att ändra detaljplanen för två byggrätter kan Akademiska Hus och ByggVesta bygga 500 nya studentlägenheter.
650 studentbostadskontrakt fördelat på drygt 500 lägenheter blir resultatet av Akademiska Hus och ByggVestas storsatsning inne på Campus Flemingsberg, som också är en del av bidraget till studentbostadsmässan 2017.

Ett avtal för gemensamt arbete för detaljplaneändring och därefter markförsäljning har tecknats så att student- och forskarbostäder blir möjliga att bygga. Satsningen är en del av Akademiska Hus bidrag till Stockholmsinitiativet studentbostadsmässa 2017.

Akademiska Hus vill bidra till att öka utbudet av studentbostäder genom att teckna avtal med ByggVesta för att ändra detaljplanen för två byggrätter på cirka 26 500 kvadratmeter på Campus Flemingsberg i Huddinge. När en ny detaljplan antas, som möjliggör byggandet av student-och forskarbostäder, får ByggVesta rätt att köpa marken av Akademiska Hus. Det bedöms kunna ske under 2014.

– Stockholm är en av Europas främsta kunskapsstäder. För att kunna locka de bästa talangerna till regionens universitet och högskolor behövs fler studentbostäder. Därför gör vi denna satsning på studentbostäder på Campus Flemingsberg, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Region Stockholm och tillika ordförande för styrgruppen för Studentbostadsmässa 2017.

Den aktuella marken ligger på campusområdet. Antalet studentbostäder beror på utformningen av den nya detaljplanen men bedöms kunna uppgå till drygt 500 lägenheter. Dessa fördelas mellan studenter och forskare. De flesta lägenheterna är 1:or och 2:or men det finns även några 3:or och 4:or, vilket möjliggör så kallade kompiskontrakt där flera hyresgäster delar på hyran.

– Projektet är en viktig del i Huddinge kommuns ambition att bygga 1000 nya studentbostäder på gångavstånd till de tre högskolor och universitet som finns i Flemingsberg. Flemingsberg växer och planer finns för över 5000 nya bostäder, nya utbildningsplatser och ett nytt regionalt centrum, säger Daniel Dronjak Nordqvist, kommunstyrelsens ordförande (M) i Huddinge kommun.

– Vi har under många år jobbat tillsammans med universitet och högskolor för att utveckla boendekoncept med plusvärden för studenterna. Det handlar om allt ifrån genomtänkta lägenheter till socialt ansvarstagande och hållbarhetsaspekter – som i slutändan leder till bättre studieresultat för studenterna och ökad konkurrenskraft för universiteten, säger Marcus Svensson, vd på ByggVesta Development.

Stockholm finns över 80 000 studenter, men bara 12 500 studentbostäder. Därför har ett nytt, unikt samarbete, ”Studentbostadsmässa 2017”, startats där universitet, högskolor, studenter och offentliga aktörer tillsammans med Akademiska Hus lovar att öka utbudet av studentbostäder med 50 procent i Stockholm. Målet är att 6 000 nya studentbostäder byggs och färdigställs i Stockholm och att kötiden kortas till under en termin fram till och med det att själva studentbomässan arrangeras år 2017.