Nyheter

Fler blir friska snabbt med ljusare Malmösjukhus

Det krävs talang för att bygga för sjuka. Universitetssjukhuset i Malmö expanderar med en byggnad som liknar en amfiteater.

En ny akut- och infektionsbyggnad ska byggas på Universitetssjukhuset i Malmö (UMAS). Det blir det största bygget någonsin på området.
— Vi bygger nytt eftersom de gamla lokalerna är just gamla och slitna och dessutom hårt belastade. Det var oundvikligt, säger Hans-Göran Boklund, pressansvarig på sjukhuset.

Den nya byggnaden, som kostar 860 miljoner kronor beräknas stå klar 2011, har flera lösningar som ska underlätta en intensiv vårdverksamhet. Bland annat är en stor del av huset cirkelformat med loftgångar på utsidan.

— Loftgångarna är till för patienterna. De ska föras utomhus direkt till sitt rum. Det minskar bland annat smittorisken. Sedan är byggnaden också ljus. Studier har visat man tillfrisknar snabbare då, säger Sylvia Resch, divisionschef på UMAS.

Även akutmottagningen får en ny utformning. In- och utgångar är på olika ställen och patienterna delas in utifrån hur mycket övervakning de behöver.
— Det ska ge ett bättre flöde. Överhuvudtaget får vi lokaler som är anpassade för stora variationer i behov. Just nu har akutmottagningen kapacitet att ta emot 50 000 personer per år. Med den nya mottagningen kan vi ta emot 140 000, säger Sylvia Resch.

Akutmottagning & Infektionsklinik, UMAS, Malmö

Byggherre:Regionfastigheter.
Entreprenad:Generalentreprenad.
Entreprenör: Peab.
Arkitekt:C.F. Möller.
Projektledare: Klas Göran Björk.
Byggstart: Mars, 2008.
Klart: 2011.
Projektbeskrivning:En ny akut- och infektionsbyggnad på Universitetssjukhuset i Malmö. Sammanlagt blir det 19 000 kvadratmeter nybyggnad och 5 000 kvadratmeter ombyggnad.
Kostnad:860 miljoner kronor.