Nyheter

Fler bygglov beviljade

Antalet beviljade bygglov för nybyggnad av bostäder, fritidshus och lokaler ökade första kvartalen i år jämfört med motsvarande period 2007. Enligt siffror från Statistiska Centralbyrån ökade antalet bygglov från 8 300 förra året till 8 400 i år. Det är d