Nyheter

Fler deppar inom byggindustrin

Orderböckerna är välfyllda och bara var sjätte byggföretag är missnöjt med orderstockens storlek. Men fler deppar inom byggindustrin, visar Konjunkturinstitutets senaste mätning.

Orderingången har minskat något, trots det är orderböckerna välfyllda. Men över 60 procent av företagen uppger att otillräcklig efterfrågan och finansiella restriktioner hindrar deras verksamhet. Det visar konjunkturbarometern för oktober.

Anbudspriserna har minskat under perioden och den brist på arbetskraft som byggbranschen tidigare hindrades av är i det närmaste borta, uppger Konjunkturinstitutet.

På längre sikt deppar allt fler byggföretagare. 70 procent av företagen uppger att de räknar med sämre tider på byggmarknaden på ett års sikt. Sysselsättningen väntas minska betydligt och den sämsta utvecklingen väntar sig företag som har huvudfokus på bostadsbyggande.

För näringslivet i allmänhet visar mätningen att läget i svensk ekonomi fortsätter att vara svagare än normalt. Stämningsläget för oktober är det lägsta värdet sedan Konjunkturinstitutet började mätningarna under 1996.