Nyheter

Fler hyresrätter byggs i lågkonjunkturens skugga

Flera kommunala bostadsbolag räknar med att bygga fler hyresrätter det kommande året. Den vikande marknaden för bostadsrätter gör att konkurrensen om marken minskar.

Många privata byggbolag försöker dessutom övertala de kommunala bolagen att ta över påbörjade bostadssatsningar.
— Vi får erbjudanden om att ta över bostadsrättsprojekt, säger Allan Leveau, nybyggnadschef på Svenska Bostäder.

Svenska Bostäder har som mål att bygga 800 bostäder per år. Allan Leveau uppskattar att under 2009 kommer 20-25 procent av lägenheterna som byggs vara bostadsrätter som Svenska Bostäder tagit över.
— Det är dessutom betydligt lättare att få markanvisningar – det är mindre konkurrens om marken nu, säger Allan Leveau.

Stockholmshem kommer att bygga 200 hyresrätter istället för planerade 350-400. Men tappet har ingen koppling till lågkonjunkturen utan beror på andra omständigheter som överklagande, förändrad stadsplanering och brist på mark.

— Vi hade gärna sett att det hade funnits mer tillgänglig mark så att vi hade kommit gång med fler byggen, säger Olle Torefeldt, informationschef på Stockholmshem.
Han bedömer dock att Stockholmshem kommer att öka antalet byggstarter markant de närmsta åren.

Familjebostäder kommer att bygga 500 hyreslägenheter istället för planerade 400 under 2009.
— Vi sitter på en ekonomi som gör det möjligt för oss att bygga mer — delvis tack vare att vi sålt ut en del fastigheter, säger Bosse Sundling, vd för Familjebostäder.

De allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation Sabo har än så länge inte sett några tydliga tecken på att den finansiella krisen skulle påverka byggplanerna i kommunerna.
— Vi har inte märkt av att det skulle byggas mindre bland våra medlemsbolag, tvärtom är det flera bolag som hör av sig om nya byggplaner, säger Ulrika Jardfelt, enhetschef för fastighetsutvecklingen på Sabo.

Sabo gjorde en enkät i våras bland medlemsbolagen om nybyggnationsplanerna för 2009. Den visade inga tecken på avmattning i byggtakten.

— Men det är klart att det ekonomiska läget ser väldigt annorlunda ut nu jämfört med då enkäten genomfördes. Det vore kanske läge att gå ut med en ny förfrågan, säger Ulrika Jardfelt.