Nyheter

Fler jobb till lärlingar

Lärlingar går en ljusare framtid till mötes. En ny satsning ska ge 1000 nya lärlingsplatser.

Marknaden efterfrågar yrkesarbetare med bredare kompetens. Därför ska fler utbildas i plattsättning och golvläggning, enligt ett pressmeddelande från Sabo.

Murare, trä- och betongarbetare ska med ökade kunskaper ha lättare att komma ut i arbetslivet. Särskilt som renoveringsarbetena har ökat markant i och med rotavdraget.

Bakom satsningen står Sabo, Arbetsförmedlingen, Sveriges Byggindustrier och Byggnads.

Sabo, som är de kommunala bostadsföretagens bransch- och intresseorganisation, uppmanar sina medlemmar att kräva platser åt lärlingar av byggföretagen.

– Såväl de kommunala som de privata fastighetsägarna står inför en renoveringsboom de närmaste åren när miljonprogrammets bostäder ska åtgärdas, säger Kurt Eliasson, vd på Sabo, i pressmeddelandet.

– Med tanke på att Sabo-företagen underhåller och renoverar sina fastigheter för ungefär elva miljarder per år så kommer det att öppnas möjligheter för ett stort antal lärlingsplatser, säger han.

Under en 16-veckorsperiod ska Arbetsförmedlingen utbilda arbetslösa bygglärlingar till plattsättare och golvläggare.

– Efter ytterligare lärlingstid på ca 3 000 timmar kan de få ut ett yrkesbevis för ännu ett yrke, vilket förbättrar deras chanser på arbetsmarknaden, säger Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, i pressmeddelandet.