Nyheter

Fler jobb väntas i byggbranschen

Byggarbetsgivarna kan se fram emot en vår med sysselsättningsökningar.

– Byggbranschen är en av få ljuspunkter på arbetsmarknaden inför våren 2014, sägerLars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Branschens sysselsättningstrend är positiva +7 procent, en ökning med åtta procentenheter sedan förra kvartalet. Det visar Manpowers Arbetsmarknadsbarometer för andra kvartalet 2014, där man frågat 750 företag om deras anställningsplaner.

Sysselsättningstrenden för byggbranschen är +7 procent, en ökning med åtta procentenheter jämfört med föregående kvartal men relativt oförändrad jämfört med för ett år sedan. Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. För Sverige som helhet är sysselsättningstrenden +2 procent.

– Det är mycket glädjande att byggbranschen ser ut att öka sin sysselsättning, faktum är att den är en av få ljuspunkter på arbetsmarknaden inför våren 2014, sägerLars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige, i ett pressmeddelande

Bland de undersökta branscherna lämnar sju av tio en positiv sysselsättningsprognos. Starkast prognos kommer från finans-, fastighets- och uppdragsverksamhet med +8 procent, tätt följd av byggbranschen som med den största ökningen bland branscherna alltså hämtar upp sig till +7 procent. Sämre ser det ut för transport- och kommunikationssektorn som efter en fin inledning på året nu ser ut att rasa med hela 25 procentenheter ner till pessimistiska -16 procent.

Östra Götaland och Skåne har lämnat de starkaste prognoserna med sysselsättningstrenden +16 respektive +15 procent. Stockholms- och Uppsalaregionen har lämnat landets svagaste prognos inför det andra kvartalet. Även Norrlands arbetsgivare fortsätter att minska sina jobbplaner och de drar nu ner till pessimistiska –2 procent.