Nyheter

Fler jobbar i byggindustrin

213 300 personer arbetade i byggsektorn under tredje kvartalet 2007. Det är 11 600 fler än samma period året innan.

Det innebär en ökning med 5,8 procent. Och det verkar dessutom finnas plats för fler i branschen. För samtidigt fanns 3 800 lediga jobb inom byggindustrin, vilket är 29 procent fler än året innan. Detta visar uppgifter från statistiska centralbyrån i Byggindex.

Rörligheten inom branschen har dock minskat något vid en jämförelse av antal nyanställda och avgångna.