Nyheter

Fler konkurser i byggsektorn

Företagskonkurserna fortsatte öka under juli. Skåne tyngs av ett ökat antal byggkonkurser, men i Stockholm har konkurserna inom byggsektorn minskat.

Byggsektorn, hotell- och restaurangbranschen samt handelssektorn hade en tung månad och bidrog till fortsatt ökat antal konkurser under juli. Det visar nya siffror från Upplysningscentralen, UC. 349 företag gick omkull under månaden, vilket är tre procent fler än juli förra året.

— Skåne tyngs av ett ökat antal byggkonkurser, medan detaljhandeln står för hela uppgången i Västra Götaland, säger Fredrik Polland på UC.

Stockholms län hör till ljuspunkterna i statistiken, där fortsätter konkurserna minska i antal. I juli gick fem procent färre företag omkull jämfört med motsvarande period 2007. Och det är främst bygg-, fastighets-, och detaljhandelsföretag som klarar sig bättre.

Pessimistiska hushåll hör till orsakerna till det ökade antalet konkurser, menar Fredrik Polland.
— Såväl hotell- och restaurangbranschen som hela handelssektorn noterade innan juli månad tydliga konkursnedgångar. Det är möjligt att de negativa konjunktursignalerna nu i praktiken börjat leda till minskad konsumtion, vilket slår direkt mot företagen i de här branscherna, säger han.

Under 2007 gick 384 byggföretag i konkurs under perioden januari till juli. Samma tidsperiod 2008 ökade antalet till 417.