Nyheter

”Fler razzior på byggarbetsplatser”

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I höstens budget ingår en statlig offensiv mot fusk och välfärdsbrott på totalt 200 miljoner kronor. Bland annat får Arbetsmiljöverket mer pengar för att kunna stoppa oseriösa aktörer inom byggbranschen.

De nya satsningarna presenterades vid en pressträff med finansminister Magdalena Andersson, Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala samt Byggnads ordförande Johan Lindholm. Från fackförbundets sida välkomnar man regeringens nya satsningar.

– Byggbranschen i Sverige har under flera år utsatts för kriminell verksamhet. Många har liknat det vid vilda västern. Utsatta människor blir utnyttjade, arbetsvillkor och löner dumpas, säkerheten åsidosätts och seriösa förtag konkurreras ut. Företag och politiker har allt för länge sett mellan fingrarna med fusk och de faktiska konsekvenserna med många underleverantörsled utan insyn, ansvar och kontroll. Läget är akut och samhället behöver slå tillbaka, säger Johan Lindholm.

I den nya budgetpropositionen för 2022 föreslår Regeringen bland annat att man inrättar en ny myndighet för systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen. Dessutom ska ytterligare medel anvisas till berörda myndigheter för att bekämpa fel och fusk och för att förstärka arbetet mot arbetslivskriminalitet. Totalt handlar det om tillskott på närmare 200 miljoner kronor nästa år.

– Inte en enda krona ska gå till kriminella. Från regeringens sida är vi fast beslutna att slå ner hårt på alla angrepp på det gemensamma, säger Magdalena Andersson.

Satsningarna på befintliga myndigheter ska bland annat användas för att stärka samverkan mot arbetslivskriminalitet och förstärka kontrollen av arbetsmiljön genom utökad tillsyn. Pengar avsätts även för att myndigheter ska kunna göra fler kontroller för att upptäcka och stoppa oseriösa aktörer. Arbetsmiljöverket får under nästa år 10 miljoner kronor till sin verksamhet.

– Företag och upphandlare måste ta ett mycket större ansvar och då vet vi att mer uppföljning, kontroll och sanktioner från myndigheter kommer ge resultat. Det här är ett bra steg på vägen för att få en arbetsmarknad fri från kriminalitet, säger Johan Lindholm.

Även representanter från byggbranschen är positiva till regeringens initiativ för att få bukt med fusket.

– Att tränga bort de företag som inte sköter sig och att styra affärerna mot de schyssta byggföretagen är en ödesfråga för hela byggsektorn och en förutsättning för en attraktiv, sund och säker bransch. Den här satsningen ger stöd för det arbete som Byggföretagen tillsammans med övriga aktörer i och kring sektorn gör för att ta itu med fusk och oegentligheter i branschen, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen, i ett pressmeddelande.

De myndigheter som ingår i satsningen i budgetpropositionen är Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Inspektionen för vård och omsorg, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Finansinspektionen, Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland, Polismyndigheten, Spelinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen samt Transportstyrelsen.

– Den statliga offensiven innebär att det ska bli fler razzior på byggarbetsplatser, fler kontroller av yrkestrafiken på våra vägar och att en ny myndighet ska inrättas för att se till att våra skattemedel inte ska gå till fuskare och kriminella, säger Magdalena Andersson.