Fler skadas – färre omkommer

Fler skadas – färre omkommer
Arbetsolyckor och arbetssjukdomar ökar för tredje året i rad. Det visar Arbetsmiljöverkets statistik.
Dödsolyckorna minskar totalt sett i arbetslivet, men arbetsolyckor och arbetssjukdomar ökar för tredje året i rad. Det visar Arbetsmiljöverkets officiella arbetsskadestatistik för 2012.

Byggbranschen drabbades av sex dödsolyckor under 2012. Tre av dessa var fallolyckor, i två fall klämdes personen mellan maskiner eller byggelement och en av dödsolyckorna var en påkörningsolycka. 2012 års dödsolyckor var en minskning jämfört med 2011, då 10 personer omkom. 2010 var det 14 personer, och 2008, som var ett riktigt svart år, var det 17 personer som fick sätta livet till.

Antalet dödsolyckor sett över alla branscher har också minskat, enligt färsk statistik från Arbetsmiljöverket. Förra året inträffade 45 dödsolyckor, vilket är 12 färre än 2011.

Antalet anmälda arbetsskador ökade under år 2012. Det gäller alla typer av arbetsskador utom färdolyckor, alltså olyckor på väg till och från arbetet. Under förra året anmäldes 31 000 arbetsskador med sjukfrånvaro. Motsvarande siffra för år 2011 var 29 000. Arbetsskador som inte orsakade sjukfrånvaro ökade markant från 53 000 år 2011 till 58 000 år 2012.

– Även om ökningen inte är stor känner jag en växande oro för att den har hållit i sig tre år i följd, skriver Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar till rapporten. Den här utvecklingen måste brytas. Arbetsgivarna som har huvudansvaret för arbetsmiljön måste ta de här signalerna på fullaste allvar.

Arbetsolyckor med sjukfrånvaro varierar kraftigt mellan olika branscher när man sätter anmälningarna i relation till antalet förvärvsarbetande. Liksom föregående år är det transport och magasinering som har den klart högsta relativa frekvensen bland kvinnor, medan det bland män är vattenförsörjning och avloppsrening som ligger högst. byggverksamhet, som kommer på en femte plats när man mätt anmälda arbetsolycksfall per 1000 förvärvsarbetande under 2012.

Förlorad kontroll av maskiner och verktyg är den vanligaste orsaken till olycksfall bland män, medan fallolyckor är vanligast bland kvinnor. Bland män är det åldersgruppen 16-24 år som drabbas mest av arbetspaltsolyckor och -skador.