Nyheter

Fler utstationerade till Sverige – men färre inom byggsektorn

Antalet utstationerade till Sverige ökade under 2022, men något färre byggnadsarbetare kom förra året jämfört med 2021. Foto: Getty Images
Antalet utstationerade till Sverige ökade under 2022, men något färre byggnadsarbetare kom förra året jämfört med 2021. Foto: Getty Images

Antalet utstationerade arbetare som kom till Sverige för tillfälligt arbete ökade förra året kraftigt, från 55 000 år 2021 till över 70 000. Men ökningen märks inte bland byggnadsarbetare där siffran sjönk något.

Byggbranschen är fortfarande den dominerade sektorn bland utstationerade anställda som skickas till Sverige för att jobba en begränsad tid på uppdrag av sina utländska arbetsgivare. Under corona-året 2020 kom totalt närmare 40 000 arbetare till Sverige. Av dessa uppskattas närmare 20 000 jobba inom byggsektorn, enligt Arbetsmiljöverket som tar emot anmälningar av utstationerad arbetskraft. Sen dess har antalet utstationerade i Sverige ökat kraftigt, men framför allt inom andra arbetsområden.  

Flest från Polen

–      Vi ser en fortsatt ökning av utstationerade arbetstagare. En stor del av de som kommer hit jobbar på byggen och inom industrisatsningarna i norra Sverige, men vi har också fler som arbetar inom jord- och skogsbruk, säger Robert Scarlini enhetschef på Arbetsmiljöverkets avdelning för myndighetsgemensam kontroll.

Polen är det land som står för flest utstationerade inom alla sektorer med drygt 11 000 personer som anmälts 2022. Därefter kommer Litauen, Tyskland, Lettland, Indien och Thailand.

Framför allt storstäder

De utstationerade kommer för att arbeta i hela landet, men det har varit en särskilt tydlig ökning i Göteborg, Stockholm och landets nordligaste regioner. Tanken, enligt Arbetsmiljöverket, med EU:s regler om utstationering är att göra det enklare för företag att erbjuda sina tjänster över gränser och underlätta för arbete i andra europeiska länder. Reglerna ska stärka utstationerade arbetstagares rättigheter. Ett syfte med utstationeringsregistret är att ge arbetsmarknadens parter och Arbetsmiljöverket möjlighet att kontrollera att reglerna följs. 

   – Företag ska inte kunna utnyttja skillnader i arbets- och anställningsvillkor för att vinna konkurrensfördelar, därför är det viktigt att alla utstationerade anmäls. Det här är något vi kontrollerar vid våra inspektioner, tyvärr kan vi se att reglerna om utstationering inte alltid efterlevs och det är allvarligt, säger Robert Scarlini.

Antal utstationerade till Sverige 2020-2022

  • 2020 – totalt 39 700 (inom byggsektorn 19 951)
  • 2021 – totalt 55 000 (inom byggsektorn 34 011)
  • 2022 – totalt 70 272 (inom byggsektorn 33 167)