Nyheter

Fler vill satsa på miljömärkta hus

EU-projektet Green Building drogs igång 2005 för att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. I början var intresset i Sverige måttligt. <br></br> — Nu tycker jag det har vänt, säger Bengt Wånggren på Fastighetsägarna, som leder arb

Det var för ett halvår sedan som Fastighetsägarna började märka det ökade intresset. Bengt Wånggren tror att det är fokuset på klimatfrågan som ligger bakom förändringen.
— Företagen ser framför sig att det kommer att bli ett kundkrav och vill ha gott samvete, säger han.

Green Building riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Nybyggda byggnader ska ha en energiförbrukning som är 25 procent lägre än Boverkets gällande byggregler. Även byggnader som renoveras kan ingå i Green Building, om de vid ombyggnaden sänker sin energiförbrukning med 25 procent.

Och tvärtemot vad man kan tro så är det inte byggnaden som blir Green Building-märkt, utan företaget — trots att det är den enskilda byggnaden som särskådas och bedöms.
— Italiensk logik, är Bengt Wånggrens kommentar.

Själva processen går till så att företag ansöker om Green Building-klassning. Då gör Fastighetsägarna en bedömning av den beräknade energiförbrukningen. När bygget är färdigt ska företaget rapportera in den faktiska energiförbrukningen till Fastighetsägarna. Visar det sig då att den inte uppfyller kraven blir företaget av med sin Green Building-klassning.

Tanken är också att Fastighetsägarna längre fram ska göra stickkontroller att företagen verkligen rapporterar in rätt energiförbrukning.

Men ett företag som har blivit klassat som ett Green Building-företag kan inte slå sig till ro. Tre år efter det senaste energieffektiviseringsprojektet försvinner Green Building-statusen.

I Sverige var Husö Fastighets först ut att bli Green Building-märkt 2006. Därefter följde fem andra företag; Brostaden, Statens Fastighetsverk, Skanska, NCC och Pfizer.

Fyra ytterligare ansökningar, bland annat från Peab, ligger inne hos Fastighetsägarna för bedömning.
— JM och Veidekke har sagt att de vill ansöka. Och AP har sagt att de vill ha med alla sina befintliga byggnader och vill bygga alla nya byggnader med den här kvaliteten, säger Bengt Wånggren.

NCC har fått en byggnad Green Building-klassad, Kaggen i Malmö, och väntar på klartecken för Västerport i Stockholm. Nu har NCC Property Development bestämt att alla kontorsbyggnader som uppförs ska bli Green Building-klassade.

— Och i de kommande projekt som vi planerar nu siktar vi på att ytterligare kapa 25 procent av energiförbrukningen, säger Olle Åkerstam, affärsutvecklingschef på NCC Property Development.

Han tycker att Green Building är ett positivt initiativ, men skulle önska att systemet var mer mångfacetterat, med fler miljökrav.

Green Building

Fastighetsägarekan antingen bli klassade som Green Building Partner på företagsnivå eller på fastighetsnivå. Det senare innebär att en eller flera enskilda byggnader inventeras och åtgärdas och det förra att mer än 30 procent av företagets fastigheter inventeras och åtgärdas.

Byggföretag som med sina produkter eller tjänster bidrar till att sänka energiförbrukningen i byggnader kan bli ett så kallat Green Building-stödjande företag.

Endast byggnadersom inte är bostadshus kan ingå i Green Building-programmet.