Nyheter

Flera hinder i vägen <br></br>för fler byggen

Ulla Janson på Lunds universitet menar att vi står inför ett genombrott för passivhusen. Hon har på uppdrag av Energimyndigheten studerat fyra svenska passivhusprojekt.

— Förut har passivhusutvecklingen drivits av några aktörer på Västkusten, men nu ser vi att intresset ökar i Stockholm. Jag tror att det beror på det milda klimatet som människor tror beror på klimatförändringarna, säger Ulla Janson

Passivhus lyfts ofta fram som något positivt. Trots det har antalet vuxit långsamt. Ofta är det kommunala bostadsbolag som står för satsningarna. Som förklaringar till det låga antalet pekar Ulla Janson på ett antal hinder:

  • Politiker och bostads- och byggbolag går inte hand i hand.
  • Byggbranschen är konservativ.
  • Det finns en myt om att täta hus är sjuka hus.
  • Få underleverantörer gör att byggkostnaden blir högre.

— Men byggkostnaden behöver inte vara högre — det beror på att man är ovan. Samtidigt är det bra att byggbranschen är konservativ och det tar lite tid. Om man bygger för snabbt kan det bli fel, säger Ulla Janson.