Nyheter

Flera nya chefer på Peab

Peab växlar upp segmentet bostadsutveckling.
Under senaste tiden har flera nya chefsbefattningar tillsatts inom Peab Bostad AB som driver och utvecklar Peabs egenutvecklade bostadsprojekt.

Nya chefstillsättningar inom Peab Bostad:

•Annika Eriksson och Michael Schwieler har anställts som regionchefer för Peab Bostad i Stockholm. Båda kommer närmast från anställningar som distriktschefer inom Peab Bostad i Stockholm.

• Kim Kulstad har anställts som ny regionchef för Peab Bostad i Skåne. Hon kommer närmast från en anställning som marknadsområdeschef på Skanska Nya Hem.

• Mats Tapper, har anställts som ny regionchef för Peab Bostad i Västerås. Han kommer närmast från en anställning som regionchef inom Peabs byggverksamhet.

• Stefan Liljebris har anställts som ny regionchef för Peab Bostad i Uppsala. Han kommer närmast från en anställning som regionchef inom Peab Fastighetsutveckling.

• Joakim Bernhardsson har anställts som säljchef för Peab Bostad. Han kommer närmast från en anställning som regional försäljningschef inom Peab Bostad i Göteborg.