Nyheter

Flest utstationerade byggare från Polen

Nästan varannan utstationerad i Sverige jobbar inom byggverksamhet. Flest kommer från Polen. Foto: Getty Images

 Nära varannan registrerad utländsk arbetstagare arbetade förra året inom byggsektorn. Flest utstationerade byggnadsarbetare kom från Polen, 6417 stycken. Det framgår av Arbetsmiljöverkets årsrapport om utstationering för 2019.

Flest utstationerade 2019 fanns i byggsektorn som stod för 46 procent av de individer som anmälts till utstationeringsregistret. Därefter kom tillverkningsbranschen, 20 procent och IT-branschen med 16 procent. 

Under 2019 har det utförts totalt 84 358 anmälningar från 66 olika länder. 2019. Byggverksamhet stod för totalt 50 493 anmälningar av det totala antalet. Noterbart är att samma arbetstagare kan återkomma i flera anmälningar vilket betyder att siffran inte återspeglar antalet unika arbetstagare eller individer.

Vid en uppskattning av antalet individer, istället för anmälningar, landar siffran för byggverksamhet på totalt 19 228.

– Precis som tidigare år är byggnadsarbetare den största gruppen utstationerade i Sverige. Det speglar den höga aktivitet vi kan se på byggmarknaden inte minst i storstäderna, säger Arne Alfredsson, tf. avdelningschef på Arbetsmiljöverket. 

Polen är det klart största landet när det gäller utstationerade byggnadsarbetare. Över 6400 personer från Polen var utstationerade i Sverige 2019. På andra plats kom Litauen (2836) och på tredje plats Lettland (1796).

Ungefär 63 procent av samtliga anmälningar (inte bara byggverksamhet) till utstationeringsregistret gällde storstadsområdena Stockholm, Västra Götaland och Skåne.
 

Antal anmälningar per land baserat på branschgruppen byggverksamhet:

1)      Polen                            18 461

2)      Litauen                        6593

3)      Lettland                       5207

4)      Tjeckien                       4862

5)      Slovakien                     4605

6)      Estland                        1858

7)      Finland                        1196

8)      Danmark                     1189

9)      Irland                           1110

10)   Tyskland                      1035

*Notera att detta är antalet anmälningar av utstationering, det vill säga en arbetstagare som på uppdrag från sin utländska arbetsgivare utför tillfälliga tjänster över gränserna för en i Sverige etablerad mottagare. Samma arbetstagare kan återkomma i flera anmälningar vilket betyder att siffran inte återspeglar antalet unika arbetstagare eller individer.

 

Uppskattat antal individer per land baserat på branschgruppen byggverksamhet:

1)      Polen 6417

2)      Litauen                        2836

3)      Lettland                       1796

4)      Slovakien                     1210

5)      Estland                        1153

6)      Irland                           795

7)      Tyskland                      648

8)      Finland                        584

9)      Tjeckien                       570

10)   Danmark                     477

*Redovisningen är en uppskattning av antalet unika individer av det totala antalet anmälda utstationeringar. Notera här att det är en uppskattning utifrån de förutsättningar som det nuvarande registersystemet ger.


Fakta om utstationeringsregistret  

·       Arbetsmiljöverket administrerar sedan juli 2013 utstationeringsregistret, ett register dit utländska arbetsgivare anmäler att arbetstagare ska arbeta tillfälligt i Sverige.  

·       En utstationerad arbetstagare är en person som vanligen arbetar i ett visst land men som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid. Begränsad tid innebär att det ska finnas ett start- respektive slutdatum för när tjänsterna ska utföras.

·       Under 2019 har det utförts 84 358 anmälningar från 66 olika länder. Detta är antalet anmälningar av utstationering. Samma arbetstagare kan återkomma i flera anmälningar vilket betyder att siffran inte återspeglar antalet unika arbetstagare eller individer.

·       De vanligaste branschgrupperna var 2019 bygg- och tillverkningsbranschen. Byggbranschen stod för ungefär 60 procent av det totala antalet anmälningar. Tillverkningsbranschen stod för ungefär 17 procent.

·       Ungefär 63 procent av samtliga anmälningar gjordes till länen där storstadsområdena finns (Stockholm, Västra Götaland och Skåne). Detta motsvarar 52 972 anmälningar. Flest anmälningar gjordes till Stockholms län.

    Källa: Arbetsmiljöverket