Nyheter

Flytande kolkraftverk ny chans för Finspång

Den sydkoreanska varvsjätten Daewoo ska bygga koldioxidfria, flytande kolkraftverk med unik skandinavisk teknik från norsk-svenska Sargas i Oslo och Finspång.

Allting ska byggas färdigt på gigantiska pråmar vid Daewoos varv i Sydkorea — både kolpannorna och koldioxidtvätten.

Hela anläggningen, som har en effekt på 100 MW elproduktion, bogseras sedan till en kustnnära stad eller industri i Asien, Afrika, Mellanöstern, Europa eller Nordamerika och ansluts till det befintliga elnätet i land.

Om projektet slår väl ut är det en revansch för ett gäng ingenjörer i Finspång, som för tio år sedan blev bortspelade när ABB gjorde sig av med den egenutvecklade tekniken med kolförbränning under högt tryck.

– Clean Coal är en ny chans för en unik svensk teknik när koldioxidutsläpp kommer att kosta mycket för kraftverksägarna, säger Martin Rödén, marknadschef på det norska teknikföretaget Sargas och själv civilingenjör från Chalmers med energiteknik som huvudämne.

Sargas har i dag 30 anställda varav större delen på Sargas avdelning i Finspång.

Det var i höstas som Sargas tecknade ett licensavtal med Daewoo Shipbuildning & Marine Engineering och planeringen är nu full gång.

– Vi har nio ingenjörer från Daewoo i Finspång för att planera anpassningen av vår utrustning till pråmarna som kolkraftverket ska byggas på, säger Martin Rödén till Ny Teknik.

Den teknik som Daewoo licensierar från Sargas är en patenterad kombination av förbränningstekniken PFBC och koldioxidavskiljning med kaliumkarbonat — HPC, hot potassium carbonate, en känd teknik för att tvätta gas ren från koldioxid.

PFBC-tekniken utvecklades under 1970-1990-talen av ABB i Finspång. Bokstäverna är en förkortning av ”pressurised fluidised bed combustion”, en teknik där man bränner en pasta av malet kol, vatten och kalksten i en trycksatt virvelbäddspanna.

Trycket är hela 13 bar och är en förutsättning för att kaliumkarbonaten ska reagera med koldioxiden och göra rökgaserna rena från koldioxid — till 90-95 procent, enligt Martin Rödén.

Redan PFBC-tekniken i sig ger lägre utsläpp av svavel och kväveoxid än traditionella kolpannor.

I och med att förbränningen sker vid högt tryck kan anläggningen också byggas kompaktare än ett traditionellt kolkraftverk med samma effekt.

Det är bland annat det som fått det sydkoreanska varvet att intressera sig för Sargastekniken — ett kompakt kolkraftverk med koldioxidavskiljning som får plats på en pråm.

– En annan marknad som öppnar sig, i och med att tekniken är så kompakt, är uppgraderingen av 30-50 år gamla smutsiga kolpannor till våra Clean Coal-pannor utan att behöva flytta kraftverket till ny plats, säger Martin Rödén.

Sargas

Sargas startades i början av 2000-talet av Dr Tor Christensen som arbetat med koldioxidsavskiljning inom den norska oljeindustrin.

Han såg att den så kallade Benfield-processen med kaliumkarbonat som ”scrubber” borde kunna användas i kolkraftverk. Produkten blir bikarbonat och därifrån separeras koldioxiden.

Förutsättning är dock att rökgaserna är under tryck för att processen ska fungera.

Tor Christensen och hans kollegor tog kontakt med ABB-ingenjörer i Finspång som arbetat med med PFBC-tekniken och byggt flera PFBC-kraftverk.

De är nu anställda i bolaget Newbransch Consulting AB, som är lierat med Sargas.

2005 tog Sargas patent på kombinationen trycksatt förbränning och koldioxidavskiljning med HPC-metoden.

2007 byggde Sargas en pilotanläggning i Fortums koleldade Värtaverket i Stockholm. Utvärderingen visade, enligt Sargas, att 98-99 procent av koldioxiden i rökgaserna kunde tas bort, 99,5 procent av svaveldioxiden och i prinicip all kväveoxid.

2009 tecknar Sargas och Daewoo licensavtal om produktion av Clean Coal-kraftverk i Daewoos varvslokaler.

2010 visar amerikanska kraftbolag intresse för konvertering av 30-50 år gamla kolpannor till kompakta med Sargas teknik.

PFBC

1982: Den första demonstrationsanläggningen med Pressurised Fluidised Bed Combustion-teknik byggs i Malmö.

1991: En kommersiell PFBC-anläggning tas i drift vid Värtaverket i Stockholm. Ungefär samtidigt byggs en anläggning i USA och en i Spanien.

1993-1999: Två anläggningar byggs på licens i Japan och en i Tyskland.

2000: ABB säljer divisionen Kraftgenerering till franska Alstom. PFBC-programmet läggs i malpåse.

2005: Norska Sargas tar patent på kombinationen PFBC och HPC.