Nyheter

Född idag: Svensk Betong

Två organisationer har nu blivit en. — Vi har tidigare inte nått ut till politiker med viktig information om betongens miljöfördelar. Nu har vi bättre resurser för detta, säger Lise Langseth, vd för nybildade Svensk Betong.

Det är Svenska Fabriksbetongföreningen och Betongvaruindustrin som i och med dagens beslut på respektive förenings årsmöte, slagits samman till Svensk Betong.

Svenska Fabriksbetongföreningen var en branschorganisation för företag som levererar betong till byggarbetsplatser i bilar med roterande behållare. Betongvaruindustrin var en branschförening för företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Sammanslagningen innebär stora fördelar, anser Lise Langseth.

— Det handlar mycket om att bli starkare och tydligare. De målgrupper en branschförening har är inte i första hand intresserade av om betongen levereras på plats eller om den tillverkas i en fabrik. De vill ha kunskap om betong som material, därför är sammanslagningen en fördel för alla, säger hon.

Kommer ni att kunna hålla sams?

— Absolut. Vi kommer att samverka i övergripande frågor, till exempel vad gäller resurser, utbildning och information. Sedan kommer det fortfarande att finnas underordnade sektioner där arbetet särskiljs.

Hur har samarbetet sett ut innan?

— Vi har jobbat intimt innan så egentligen är det inte så stor skillnad. Men det handlar om att vi kan bli mer effektiva.