Nyheter

Fönstertillverkare ansöker om konkurs

Den småländska fönstertillverkaren Kronfönster Group AB i Växjö ansöker om konkurs. Ansökan lämnades in till Växjö tingsrätt.

En anledning är att marknaden för trä- och träaluminiumfönster har försvagats i takt med sämre byggkonjunktur, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Styrelsen för Kronfönster Group AB i Växjö har, på egen begäran, ansökt om konkurs.

Kronfönster Group AB samt dotterbolagen Kronfönster AB (försäljningsbolag) och Illervägen 3 AB (fastighetsbolag), ställer in sina betalningar. Ansökan om konkurs har inlämnats till Växjö tingsrätt den 8 november, 2018.

Bakgrunden är enligt konkursansökan att det står klart att bolaget inte rätteligen kan betala sina skulder i den takt de förfaller och att bolaget därför är på obestånd. ”Den närmaste orsaken är att banken sagt upp krediterna per årsskiftet”, står det i konkursansökan.

Skälen till de ekonomiska problemen är flera. Bland annat så nämner man att Kronfönsters satsning på en egen tillverkning av trä- och träaluminiumfönster i Polen har orsakat stora förluster trots att företaget arbetat med effektiviseringar och rationaliseringar av verksamheten.

En annan förklaring är att marknaden för trä- och träaluminiumfönster har försvagats i takt med sämre byggkonjunktur och finansiella åtstramningar. Detta har lett till ett mycket tufft konkurrensklimat på den svenska marknaden där Kronfönster verkar.

Kronfönster tillverkar och säljer främst fönster till byggare, arkitekter och privatkunder. I sortimentet finns trä-, aluminium- och pvc-fönster.

Ägarna har under flera års tid tillfört bolaget nytt kapital, och då verksamheten fortsatt går med förlust ser vi tyvärr ingen annan utväg än att idag ansöka om konkurs, skriver Kronfönster i pressmeddelandet.

Kronfönster Group AB ägs idag av Kronfönster Partners Sweden AB motsvarande ca 34% av aktierna och övriga aktier ca 66% ägs av grundaren Carl-Gustaf Svensson via Blekinge Affärskraft AB. Det var också han som grundade bolaget 2005.