Nyheter

För diskussioner om partners till Gasklockan

 Oscar Properties för diskussioner angående möjliga samarbetsavtal för bostadsprojektet Gasklockan i Stockholm.

Det sade bostadsutvecklarens vd Oscar Engelbert under en presentation vid Mangold Insights investerardag på måndagen.

Efter omkring tio års arbete närmar sig det projektet byggstart. Den förväntas ske vid slutet av 2019. Gasklockan omfattar cirka 300 bostäder och antalet bokningar är nu 65 stycken, sade vd:n som även påpekade att bygglovet ännu inte är helt på plats för byggstart av Gasklockan.

Rörande sökandet av samarbetspartner nämnde han att bolaget sedan tidigare arbetar tillsammans med Starwood Capital för Primus-projektet på Lilla Essingen med drygt 400 bostäder.

Under slutet av 2019 siktar Oscar Properties även på start av byggnation av lågprisbostäder i Karlskrona tillsammans med SBB. Det finns en möjlighet att med lönsamhet bygga billigare bostäder i mindre städer – som kan konkurrera med hyresrätter – på ett betydligt bättre sätt än Skanskas och Ikeas Boklok-samarbete, bedömde Oscar Engelbert.

Angående bolagets försämrade likvida position sade vd:n att medel går till amorteringar och ännu inte byggstartade projekt, då bankfinansiering för projekt ges först när projekt väl byggstartas. Med förlängningen av obligationslånet som skulle löpt ut senare i år fram till 2021 har Oscar Properties samtidigt löst den största finansieringsfrågan då resterande finansiering primärt är kopplat till projekt eller förvaltningsfastighetsinnehav.

Inom närtid kommer också erbjudandet om konvertering av preferensaktier till stamaktier att presenteras.

”Som bolaget ser ut just nu, med betydligt mindre verksamhet, har vi inte råd med preferensaktier”, sade han.

Men även med nuvarande marknadsförutsättningar har Oscar Properties ”möjlighet till bra lönsamhet” och ”fina vinster” i projekt stött av ”låga ingångsvärden” på byggrätter, ansåg han.

Det finns dessutom en marknad för den typ av projekt som Oscar Properties hela tiden sysslat med sedan starten, exempelvis Gasklockan, fortsatte han. Men inte minst på grund av skuldkvotstaket och en ovilja hos banker att låna ut över omkring 7 miljoner kronor till ett enskilt hushåll, har möjligheten för Oscar Properties att ha samma produktionsnivå som tidigare i Stockholmsområdet försvårats, fortsatte han.

Bolaget hade drygt 1.100 bostäder i pågående produktion när bostadsmarknaden bromsade in. Efter en rad färdigställanden under 2018 var nivån 195 enheter i slutet av mars. Efter kontinuerliga vinster under åren 2012 till 2017 redovisade bolaget en rörelseförlust under 2018.

Det var inte minst en följd av att Oscar Properties behövde ta extrautgifter, ”forcera kostnader”, för att få klart projekt i tid när det rapporterades om att avtal kunde vara ogiltiga om inte tidsplaner hölls, fortsatte vd:n.

Han pekade, utöver ovan nämnda ifrågasättandet av avtal, även på att det funnits en osäkerhet huruvida kunder kunde få finansiering från banker för att tillträda ingångna avtal.

”Vi har hela tiden haft en av de högsta andelarna sålt i pågående produktion av samtliga bostadsutvecklare”, sade han och lyfte fram det som en viktig säkerhet som gäller även i dagsläget även om produktionsnivån är låg. Detta då det varit svårt att byggstarta sedan 2018, fortsatte han.

För att öka produktionen kommer bolaget utöver projekt som Gasklockan även att bygga lågprisbostäder ute i landet samt företagsbostäder medan Uppsala-projektet Cykelfabriken gjorts om till ett kontorsprojekt, påpekade han.

”Det är ett väldigt nytt Oscar Properties mot för ett år sedan då vi utöver Gasklockan och Norra Tornen har de billiga bostäderna och företagsbostäder, samt också en hel del kommersiell fastighetsutveckling under 2019-2020”, sade han.

Han påpekade att Oscar Properties bland annat också planerar för byggnation av en skola på mark i Nacka. Tanken med de kommersiella utvecklingsprojekten är i sin tur sedan att sälja dem till investerare, fortsatte han.

Oscar Properties har beslutat att avveckla sitt eget byggbolag. Oscar Engelbert bedömer att de närmaste åren kommer att bjuda på ”ypperliga” tillfällen att handla upp byggtjänster då bostadsrättsproduktionen bromsat in, lade han till.


Malcolm Svensson Rothmaier

Nyhetsbyrån Direkt