Nyheter

För lite beröm leder <br></br> till sjukdom

Om du är chef ska du se till att ge dina medarbetare beröm. Annars ökar risken för att de blir sjuka.

Det är norska Arbetsmiljöverket som genomfört en undersökning med kommunanställda i en mellanstor norsk kommun, skriver Pengar24. Undersökningen visar att var tionde anställd upplever att risken för sjukdom ökar om chefen inte ger tillräckligt med beröm i förhållande till den arbetsinsats som görs.

Sjukdomarna som avses i undersökningen handlar om allt från muskelvärk till hjärtsjukdomar och alkoholism.