Förändringar i Peabs koncernledning

Förändringar i Peabs koncernledning
Niclas Winkvist har utsetts till chef för Strategi och Affärsstöd, samt ledamot i koncernledningen.
Niclas Winkvist har utsetts till chef för Strategi och Affärsstöd, samt ledamot i koncernledningen. Han behåller i sin nya roll ansvaret för förvärv och investeringar, och tar samtidigt det samlade ansvaret för koncernens strategiarbete, som tidigare varit fördelat på flera medarbetare. Niclas Winkvist är 45 år, och har tidigare arbetat som CFO för Peab Industri.

Niclas Winkvist har utsetts till chef för Strategi och Affärsstöd, samt ledamot i koncernledningen. Han behåller i sin nya roll ansvaret för förvärv och investeringar, och tar samtidigt det samlade ansvaret för koncernens strategiarbete, som tidigare varit fördelat på flera medarbetare. Niclas Winkvist är 45 år, och har tidigare arbetat som CFO för Peab Industri.

– Utnämningen av Niclas Winkvist riktar fokus på det viktiga strategiarbetet vi bedriver, och jag är övertygad om att Niclas är rätt person att leda det, säger Peabs VD och koncernchef Jan Johansson.

Mats Johansson, vice VD med ansvar för Etik och Säkerhet, lämnar i enlighet med sitt pensionsavtal sin befattning. Ansvaret för frågorna överförs till personaldirektör Tina Hermansson Berg.

– Mats har under sina sex år i koncernledningen bidragit till att utveckla Peab inom flera viktiga områden, och jag vill tacka honom för hans insatser, fortsätter Jan Johansson.

Förändringarna av koncernledningen skedde per den 2 juli 2012. 

Relaterade artiklar

Satsar på nytt labb för betongforskning
Bygger ishall i Landskrona
Mindre återbrukat än önskat för Fyrskeppet
Han blir ny chef för samhällsutformning på WSP