Nyheter

Förändringar i Peabs ledning

En planerad succession av cheferna inom affärsområdena Bygg och Projektutveckling genomförs vid årsskiftet samtidigt som förändringar sker inom koncernens stödfunktioner.

Ny chef för affärsområde Bygg är Stefan Danielsson, tidigare biträdande chef i affärsområde Bygg. Han efterträder Roger Linnér, som kvarstår i sin roll som COO.

Ny chef för affärsområde Projektutveckling är Göran Linder, tidigare biträdande chef i affärsområde Projektutveckling. Han efterträder Tomas Anderson, som fortsätter att arbeta som rådgivare till Göran Linder.
Samtidigt lämnar personaldirektör Tina Hermansson Berg Peab.

Koncernens stödfunktioner kommer att samordnas under två huvudansvariga, Roger Linnér och Niclas Winkvist, i koncernledningen.

Efter genomförda förändringar kommer Peabs koncernledning att bestå av följande personer; Jesper Göransson (VD och koncernchef), Roger Linnér, (COO), Niclas Winkvist (CFO), Stefan Danielsson (AO-chef Bygg), KG Karlsson (AO-chef Anläggning och Industri) samt Göran Linder (AO-chef Projektutveckling).

Den nya strukturen gäller från och med 1 januari 2017.