Nyheter

Förbättrad likviditet efter försäljningar


Prime Living, som är verksamt inom bland annat utveckling av studentbostäder, har tecknat avtal om försäljning av en utvecklingsfastighet i Göteborg till företaget Altplatsen Utveckling till ett pris av 28 miljoner kronor. Försäljningen kommer att omgående ge Prime Living ett likviditetstillskott om cirka 14 miljoner kronor. 


Prime Living, vars aktie var handelsstoppad under delar av måndagen, meddelade den dagen att bolaget förhandlar om försäljning av tre fastigheter. Bolaget hoppas kunna slutföra försäljningarna innan årsskiftet, hette det.

”Dessa förväntas inbringa en sammanlagd försäljningssumma om cirka 120 miljoner kronor”, skrev Prime Living i måndags och uppgav att dessa planerade försäljningar kommer att påverka bolagets likviditet positivt.

Hur står sig bedömningen om 120 miljoner kronor i försäljningssumma nu när ni har sålt en av fastigheterna och vet vilket pris det blev på den?

– Den bedömningen står fast, säger vd Hans Sandén till Nyhetsbyrån Direkt.

Planerar ni fortfarande att sälja de andra två av de tre fastigheterna under året?

– Det är fortfarande planen ja, men osvuret är bäst. Fast planen är att försöka stänga det här under det här året.

Ni får 14 miljoner kronor likvid efter belåning från den första avyttringen alltså?

– Ja, precis.

Det löser på kort sikt vissa knutar?

– Ja, det är en viktig byggsten för framtiden, absolut, säger Hans Sandén.

Tillträde för fastigheten i Göteborg sker den 19 december. 

På torsdagseftermiddagen meddelade Prime Living via ett nytt pressmeddelande att man även sålt tecknat avtal om fastighetsförsäljning av utvecklingsfastigheten Sollentuna Sjöstjärnan 2 till Amasten Fastighets AB till ett överenskommet fastighetsvärde om 33,2 MSEK. 

Tillträde sker den 2018-12- 20. Försäljningen kommer att ge bolaget ett likviditetstillskott om cirka 7 MSEK.

Nyhetsbyrån Direkt/Byggvärlden