Nyheter

Förbifarten blir Sveriges största bygge

På torsdagen beslutade regeringen att ge klartecken till investeringen på 27 miljarder kronor för motorvägen Förbifart Stockholm. Jätteprojektet väntas vara färdigt först 2020.

Beslutet innebär att arbetet med motorvägen mellan E4/E20 söder om Kungens kurva och E4 norr om Häggvik kan påbörjas. Det blir därmed Sveriges största byggprojekt.
Första steget blir samråd med allmänhet och sakägare om vägens dragning, vilket ska påbörjas i höst. Den exakta vägsträckningen ska fastställas av Vägverket i en så kallad arbetsplan.

Regeringen meddelar att vägen får byggas inom en tydligt angiven korridor och att 17 av totalt 21 kilometer av vägsträckan ska förläggas i tunnel.

— Med fyra femtedelar av vägen i tunnel undviks intrång i naturmiljöer, splittring av naturområden och bullerspridningen begränsas. Detta är ett helt annat projekt än de som diskuterades under 1980- och 1990-talen, säger miljöminister Andreas Carlgren (C) i ett pressmeddelande.

Kritiken lät dock inte vänta på sig. Miljöpartiet anser att miljarderna till motorvägen kommer att tränga undan resurser från viktiga satsningar i kollektivtrafiken.
— Mer pengar till motorväg ger mindre pengar till kollektivtrafik. Det är fullt på pendeltågen, fullt på spåren och ett stort behov av nya satsningar, säger Karin Svensson Smith (MP), ledamot i riksdagens trafikutskott, i ett pressmeddelande.

Naturskyddsföreningen anser att beslutet om vägprojektet minskar Sveriges trovärdighet i klimatfrågan.
— I en stund då Sverige ska övertyga EU och andra länder om att dramatiskt minska sina koldioxidutsläpp fattar regeringen beslut om en väg som ökar de egna utsläppen. Det är väldigt olyckligt, säger organisationens generalsekreterare Svante Axelsson i ett pressmeddelande.

Naturskyddsföreningen har granskat det underlag som regeringen utgått från och anser att Vägverket ”systematiskt låtit bli att pröva att lösa Stockholms trafikproblem med mer styrande trängselskatter och kollektivlösningar”. Miljöministern håller inte med:
— Miljön vinner inte på igenkorkade vägar. Det avgörande är i stället att sänka utsläppen från bilarna som sådana, anser Andreas Carlgren.