Nyheter

Förbifartens detaljplaner slås fast

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd i målet gällande detaljplaner för Förbifart Stockholm.
Beslutet kan inte överklagas och därmed gäller detaljplanerna. 

Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom utredningen i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd.
Det innebär att mark- och miljödomstolens dom står fast och att detaljplanerna gäller.
Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte ge prövningstillstånd kan inte överklagas.

Kommunfullmäktige i Stockholms kommun beslutade den 10 juni 2013 att anta detaljplanerna Tunnel Vinsta, Hjulstamotet, Tunnel Kälvesta, Tunnel Lunda, Tunnel Sätra, Hanstamotet, Tunnel Hästa, Norr om trafikplats Kungens Kurva, Vinstamotet, Tunnel Grimsta samt Tunnel Lunda-Hjulsta för E4/Förbifart Stockholm.

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Stockholms län, som i beslut den 12 december 2013 avslog överklagandena.
Länsstyrelsens beslut överklagades därefter till Mark- och miljödomstolen i Nacka, som i dom den 19 maj 2015 avslog överklagandena.

Mark- och miljödomstolens dom har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av ett antal föreningar och enskilda.

Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i målet gällande detaljplaner för Förbifart Stockholm påverkar inte den prövning som Mark- och miljööverdomstolen ska göra i målen om miljötillstånd för Förbifart Stockholm.