Nyheter

Förbjudet straffa föräldralediga

Är du gravid? Pappaledig? Chef för föräldralediga medarbetare? Nu börjar det synas hur det förstärkta skyddet för föräldralediga slår igenom. Arbetsdomstolen har beslutat till föräldraledigas fördel i två färska domar.

Skyddet för föräldralediga förstärktes den 1 juli 2006. Det innebär att föräldralediga, på grund av att de är hemma med barn, inte får missgynnas jämfört med sina jobbande arbetskamrater.

Sådant kan ju göra en enkel arbetsgivare nervös — var går gränsen för missgynnande? Enligt lagstiftaren ska föräldraledig påverka varken lön eller andra anställningsvillkor.

Det är först när några fall dragits genom Arbetsdomstolen som det går att någorlunda säkert tolka vad skyddet innebär i praktiken.

När lagen kom fanns fortfarande Jämo, som raskt överhopades av anmälningar från föräldralediga som kände sig missgynnade. De flesta gällde omplaceringar, avskedanden eller uteblivna lönehöjningar.

De första målen i Arbetsdomstolen handlade om bonus som föräldralediga inte fick. Där ansåg domstolen att bonusen var knuten till arbetad tid.

Men när en kvinnlig präst inte fick del av årets lönerevision ansåg AD att det bröt mot föräldraledighetslagen. Det räcker med att föräldraledigheten är en orsak av många till sämre löneutveckling. När det gäller prästen sa Svenska kyrkan tydligt att eftersom hon inte varit på jobbet på två och en halv månad, så gick det inte att utvärdera hennes arbetsinsatser.

Sådant resonemang går inte för sig, bannade AD.

Ett annat mål handlade om en sjukgymnast som av landstinget uppmanats att förbättra sin kompetens. Hon anmälde sig till en kurs om idrottsskador.

Men arbetsgivaren sa nej till kursen med motiveringen att hon skulle vara föräldraledig — fast så uttryckte sig arbetsgivaren inte, utan använde formuleringen att hon skulle vara frånvarande en längre tid.

Domstolen konstaterar kort att föräldraledighetslagen ger mycket lite utrymme för att missgynna lediga på grund av föräldraskap. Landstinget fick betala 25 000 kronor till sjukgymnasten.

Du man som tänkt vara pappaledig kanske blir extra glad över det starka skyddet? Det brukar sägas att pappor avstår från sin rätt att vårda barnen på grund av rädsla för bestraffning från konservativa chefer. Nu är den risken borta — åtminstone när det handlar om tydliga bestraffningar, som syns i lönekuvertet eller i deltagande i utbildningar.

Men fåniga pikar eller härskartekniker kanske du inte räddas lika självklart från. Det bästa motmedlet mot dylika dumheter brukar vara: Byt jobb!