Nyheter

Förbud mot takarbete inom Peabkoncernen

Allt takarbete utan fallskydd inom Peabkoncernen har belagts med förbud av Arbetsmiljöverket. Förbudet är kopplat till ett löpande vite på 50 000 kronor.

— Vi har skrivit ett antal inspektionsmeddelanden och jag har själv utfärdat två förbud mot takarbete på två av Peabs byggarbetsplatser. När inget händer måste vi ta i med hårdhandskarna, säger Kenneth Bäckström, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket i Göteborg.

I november förra året stoppade han pågående arbete 6-7 meter upp utan fallskydd på Citygross i Halmstad. I februari var det dags igen. Byggarbete på hög höjd på Varlaskolan i Kungsbacka förbjöds eftersom fallskydd saknades. Nu har Arbetsmiljöverket utfärdat ett rikstäckande förbud mot takarbete utan fullgod säkerhet på samtliga Peabs arbetsplatser. Förbudet är kopplat till ett löpande vite om 50 000 kronor vid varje tillfälle som arbete utförs utan fallskydd.

Att ett generellt förbud av den här typen riktas mot ett byggföretag är ovanligt.
— Vi har lagt ner väldigt mycket tid på Peab och jag kan tycka att de stora rikstäckande byggföretagen med deras resurser borde vara bättre på säkerhetsfrågorna. Peab får visa att de menar allvar, säger Kenneth Bäckström.

Peab har för myndigheten beskrivit den bristande säkerheten vid de båda byggarbetsplatserna som ”oacceptabel” och att man ser mycket allvarligt på det inträffade.

Men då borde information till linjecheferna om att lämpliga åtgärder för att säkerställa att fallskydd används ha skickats ut tidigare, anser verket. Information sändes inte ut i anslutning till de två första tillbuden som ledde till hot om vite utan först efter att Arbetsmiljöverket övervägde det generella förbudet, skriver myndigheten i sitt beslut.

Enligt Kenneth Bäckström har Peab överklagat beslutet till Arbetsmiljöverket och bett om att få inkomma med kompletterande uppgifter.