Nyheter

Fördubblat antal dödsfall inom bygg

Fler småföretag utan koll på arbetsmiljöregler och upphandlare som ställer otydliga krav på underentreprenörer. Det är några skäl till att antalet dödsfall inom byggsektorn fördubblats i år jämfört med 2007, anser Arbetsmiljöverket.

— Men vi kan konstatera att det här inte rör sig om den kraftigt accelererande ökningen av antalet dödsfall som vi tidigare befarat . Det har kommit in färre olyckor med dödlig utgång i juni och juli i år, jämfört med samma tidsperiod 2007, säger Kjell Blom, statistiker på Arbetsmiljöverket.

Men för byggsektorn är siffrorna ändå alarmerande. Dubbelt så många har avlidit inom byggverksamhet första halvåret i år, 13 personer, jämfört med samma period 2007, då 6 personer avled på jobbet.

Anställda vid små företag och egenföretagare drabbas oftast av dödsolyckor, visar Arbetsmiljöverkets utredning. Av den anledningen föreslår myndigheten att en särskild informationskampanj inriktas mot småföretagare i riskbranscherna.

— Det är i småföretagen vi ser de värsta bristerna. Företag med en-två anställda saknar ofta kompetens i säkerhetsfrågorna, säger Dan Holmquist, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket.

De stora aktörerna anlitar i allt större utsträckning mindre företag i sina byggprojekt. Konkurrensen är hård bland de små företagen, samtidigt som utredningen visar att upphandlare ofta ställer otydliga krav på sina underentreprenörer.

— I kedjan mellan företagen tappar man säkerhetsfrågorna. Det är anledningen till att vi föreslår att byggarbetsmiljösamordnare införs. Ansvaret måste fördelas så att ingen del av kedjan kan avhålla sig ansvaret om något händer.

Dan Holmquist ser positivt på att ansvarsbördan för byggherrarna kommer att bli tydligare i den förändrade arbetsmiljölagen som träder i kraft vid årsskiftet. Där anges tydligare att byggherren bär ansvaret för arbetsmiljön om inte ett avtal om motsatsen upprättats.

Under tisdagen meddelade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin att Arbetsmiljöverket tilldelas ett extra anslag på 33 miljoner kronor i nästkommande budget. Det är en bit på vägen, anser Dan Holmquist.

— Visst kan man säga att anslagsökningen är nödvändig och välkommen, men det är inte tillräckligt för att bygga upp den verksamhet vi har haft. Vi har nästan halverat vår verksamhet och personalstyrka, säger han.