Nyheter

Före detta Skanskachef inför rätta

I dag, torsdag, inleds rättegången mot den före detta Skanskachefen i Växjö som misstänks för grovt bedrägeri.

Enligt åklagaren lät mannen Skanska stå för drygt 350 000 kronor när dotterns villa renoverades 2004 och 2005. Mannen var då en högt uppsatt lokal chef på Skanska.

Åklagaren menar att Skanska även fick betala fönster för drygt 50 000 kronor till den åtalades vän. I båda dessa fall har villaägarna senare betalat pengarna till Skanska.

Rättegången väntas pågå i två dagar och kommer att handla om fem fakturor som åklagaren menar att Skanska felaktigt har fått betala.

Straffskalan för grovt bedrägeri är fängelse mellan sex månader och sex år. Åklagaren, Christer Johansson, har ännu inte tagit ställning till vilket straff han ska yrka på.
— Jag anser att bevisläget är gott och jag räknar med en fällande dom, säger Christer Johansson.

Den tidigare Skanskachefen förnekar brott. Han har ingen lust att prata om åtalet när Byggvärlden ringer upp.
— Jag tänker inte svara något, säger han.

Advokat Göran Björlin, som försvarar mannen, menar att han är helt oskyldig.
— Det finns inget uppsåt att berika sig på Skanskas bekostnad, säger Göran Björlin.

Han menar att fönstren köptes via Skanska för att vännen skulle kunna dra fördel av företagets rabatt, samt att fasadfirman som Skanska hade anlitat för att åtgärda dotterns hus råkade ut för fördyringar.

— Han tyckte inte att dottern skulle betala det. Det var en medveten kreditering, Skanska skulle betala mellanskillnaden, säger Göran Björlin.

Men var det rätt att han skulle ta det beslutet, när han både var pappa och Skanskachef?
— Det kan man möjligen ha synpunkter på, men han var chef och kunde bestämma det, han gjorde den affärsmässiga bedömningen. Men åklagaren hävdar att fakturan saknar grund, säger Göran Björlin.

När det gäller de övriga tre fakturorna menar Göran Björlin att det var arbeten som förfakturerades och skulle utföras senare på andra ställen än på dotterns villa.

Åklagaren Christer Johansson vill inte föregripa rättegångens argumentation men säger att övriga vittnesuppgifter inte styrker påståendet att vännens fönster köptes via Skanska för att han skulle kunna dra fördel av byggbolagsrabatten.

Hur mår den åtalade mannen nu?
— Förhållandevis bra. Det var ju tre år sedan det här rullades igång, så han har vant sig vid situationen. Men han är besviken, säger Göran Björlin.

Mannen hade just börjat en tjänst på huvudkontoret på Skanska när bedrägerianklagelsen kom upp. Nu har han lämnat företaget.
— Han sa upp sig i vredesmod när Skanska inte ville tro på honom. Han hade jobbat på Skanska i 43 år, säger Göran Björlin.