Nyheter

Föreslår byggstart för Ostlänken

Trafikverket föreslår att 47 av investeringsåtgärderna i den nationella transportplanen ska byggstartas under åren 2015-2017. Dessutom ska 37 projekt förberedas för byggstart under åren 2018-2020.

– Ett stort projekt som vi föreslår byggstart för är Ostlänken, säger Lennart Kalander, ansvarig för rapporten på Trafikverket.

Trafikverket har överlämnat sitt förslag till regeringen på vilka projekt som ska byggstartas år 2015-2017 och vilka som ska förberedas för byggstart år 2018-2020. Det handlar om 47 objekt den närmaste perioden och ytterligare 37 under 2018-2020.

Förslaget utgår från den 12-åriganationella planen för transportsystemet som regeringen fastställde den 8 april i år. Enligt regeringens direktiv ska de objekt som föreslås för byggstart 2015-2017 ligga i startgroparna redan nu, nödvändiga förberedelser ska vara genomförda och det ska inte råda några osäkerheter kring att de kan påbörjas eller genomföras. Den fysiska planeringen ska vara så långt gången att väg- och järnvägsplaner vunnit laga kraft.

Ostlänken, ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna utanför Södertälje och Linköping, är ett projekt som Trafikverket avser förbereda för tillåtlighetsprövning enligt 17 kapitlet i Miljöbalken, men trots det finns projektet med bland de planerade byggstarterna 2015-2017.

– Ostlänken finns med bland för perioden 2015-2017, men vi har inte tidigarelagt projektet utan här sätter vi spaden i backen 2017, säger Lennart Kalander.

Kostnaden för byggstarterna 2015-2017 uppgår till 10 815 mnkr, och 15 834 mnkr för perioden 2018-2020. De statliga anslagen kompletteras med bland annat trängselskatter och brukaravgifter, medfinansiering i form av bidragsintäkter samt annan samfinansiering. 14 av projekten som föreslås byggstarta 2015-2017 är medfinansieringsobjekt.

Regeringen tar beslut om de planerade byggstarterna i december i år.

– Till 99 procents säkerhet tror jag att regeringen fattar beslut enligt vårt förslag, eftersom man nyss fattat beslut om den nationella transportplanen som vår rapport bygger på, säger Lennart Kalander.