Nyheter

Föreslår stärkt skydd för visselblåsare

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vid torsdagens pressträff om nya visselblåsarlagen. Foto: Regeringskansliet

Regeringen har fattat beslut om en proposition som ska stärka skyddet för visselblåsare och samtidigt göra det enklare att larma.
– Alla arbetstagare ska ha rätt att larma om missförhållanden. Arbetsgivare ska inte kunna skrämma sina anställda till tystnad, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) vid torsdagens digitala pressträff om propositionen. 
  

Propositionen bygger på EU:s visselblåsardirektiv från 2019. Den nya visselblåsarlagen som föreslås i propositionen ska gälla i all privat och offentlig verksamhet och ska ersätta dagens visselblåsarlag. Enligt arbetsmarknadsministern ska denna nya lag göra det lättare och tryggare att visselblåsa.

– Och fler kommer att omfattas av skyddet. Vi ska inte ha tysta arbetsplatser där problemen sopas under mattan, enligt Eva Nordmark.

Förutom anställda ska bland annat även skyddet gälla arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter och aktieägare som är verksamma i bolaget.

Enligt förslaget ska det också bli enklare och finnas tydligare riktlinjer för hur man går till väga för att visselblåsa, både internt och externt. Uppgifter om visselblåsarens identitet ska omfattas av sekretess. Företag med minst 50 anställda ska bli skyldiga att införa interna rapporteringskanaler eller visselblåsarfunktioner så att de som omfattas av skyddet kan slå larm.

– Dessa funktioner ska införas i alla verksamheter med minst 50 arbetstagare. Det gör det möjligt för arbetstagare att slå larm internt inom en verksamhet på ett säkert sätt, skriftligen, muntligen eller på ett fysiskt möte.

Man ska även kunna visselblåsa genom särskilda kanaler till behöriga myndigheter inom vissa specifika områden, därför ska externa visselblåsarfunktioner hos myndigheter införas, dessa ska utses av regeringen.

Den nya lagen som föreslås ska ses som ett komplement till meddelarskyddet som behålls.
– Det viktiga meddelarskyddet är intakt och oförändrat, konstaterade Eva Nordmark.  

Lagen föreslås träda i kraft den 17 december 2021.